Anmälda skolor

Anmälda skolor

Grundskolorna som är med i kampanjen går att hitta på listan under räddningsverket. Listan över anmälda skolor uppdateras i anmälningsordning.

Skolorna kan anmäla sig till NouHätä!-kampanjen här.

Procenten vid räddningsverket berättar om anmälningsgraden för högstadierna på området i fråga. Procenten anger andelen skolor av alla högstadier som hör till räddningsområdet.

 

 

Ådalens räddningsverk

13 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

54%

Birkalands räddningsverk

18 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 59

31%

Egentliga Finlands räddningsverk

15 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 63

24%

Egentliga Tavastlands räddningsverk

4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 23

17%

Helsingfors räddningsverk

30 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 71

42%

Kajanalands räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 12

25%

Kymmenedalens räddningsverk

9 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

41%

Lapplands räddningsverk

13 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 36

36%

Mellersta Finlands räddningsverk

21 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

51%

Mellersta Nylands räddningsverk

29 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

63%

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 17

35%

Norra Karelens räddningsverk

8 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 26

31%

Norra Savolax räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 38

16%

Österbottens räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 19

32%

Östra Nylands räddningsverk

4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

36%

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

10 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

45%

Satakunta räddningsverk

16 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 39

41%

Södra Karelens räddningsverk

10 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 18

56%

Södra Österbottens räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 27

22%

Södra Savolax räddningsverk

9 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

36%

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk

18 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 48

38%

Västra Nylands räddningsverk

13 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 60

22%