Anmälda skolor

Anmälda skolor

Grundskolorna som är med i kampanjen går att hitta på listan under räddningsverket. Listan över anmälda skolor uppdateras i anmälningsordning.

Skolorna kan anmäla sig till NouHätä!-kampanjen här.

Procenten vid räddningsverket berättar om anmälningsgraden för högstadierna på området i fråga. Procenten anger andelen skolor av alla högstadier som hör till räddningsområdet.

 

 

Ådalens räddningsverk

14 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

58%

Birkalands räddningsverk

16 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 56

29%

Egentliga Finlands räddningsverk

11 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 57

19%

Egentliga Tavastlands räddningsverk

7 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 23

30%

Helsingfors räddningsverk

36 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 71

51%

Kajanalands räddningsverk

5 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

45%

Kymmenedalens räddningsverk

8 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

36%

Lapplands räddningsverk

7 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 40

18%

Mellersta Finlands räddningsverk

15 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

37%

Mellersta Nylands räddningsverk

22 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

48%

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 14

43%

Norra Karelens räddningsverk

9 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

38%

Norra Savolax räddningsverk

12 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 32

38%

Österbottens räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

12%

Östra Nylands räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

55%

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

11 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 21

52%

Satakunta räddningsverk

11 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 31

35%

Södra Karelens räddningsverk

11 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 18

61%

Södra Österbottens räddningsverk

11 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 28

39%

Södra Savolax räddningsverk

4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

16%

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk

11 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 48

23%

Västra Nylands räddningsverk

21 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 60

35%