Anmälda skolor

Anmälda skolor

Grundskolorna som är med i kampanjen går att hitta på listan under räddningsverket. Listan över anmälda skolor uppdateras i anmälningsordning.

Skolorna kan anmäla sig till NouHätä!-kampanjen här.

Procenten vid räddningsverket berättar om anmälningsgraden för högstadierna på området i fråga. Procenten anger andelen skolor av alla högstadier som hör till räddningsområdet.

 

 

Ådalens räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

0%

Birkalands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 56

0%

Egentliga Finlands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 57

0%

Egentliga Tavastlands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 23

0%

Helsingfors räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 71

0%

Kajanalands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

0%

Kymmenedalens räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

0%

Lapplands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 40

0%

Mellersta Finlands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

0%

Mellersta Nylands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

0%

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 14

0%

Norra Karelens räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

0%

Norra Savolax räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 32

0%

Österbottens räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

0%

Östra Nylands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

0%

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 21

0%

Satakunta räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 31

0%

Södra Karelens räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 18

0%

Södra Österbottens räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 28

0%

Södra Savolax räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

0%

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 48

0%

Västra Nylands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 60

0%