Anmälda skolor

Anmälda skolor

Grundskolorna som är med i kampanjen går att hitta på listan under räddningsverket. Listan över anmälda skolor uppdateras i anmälningsordning.

Skolorna kan anmäla sig till NouHätä!-kampanjen här.

Procenten vid räddningsverket berättar om anmälningsgraden för högstadierna på området i fråga. Procenten anger andelen skolor av alla högstadier som hör till räddningsområdet.

 

 

Ådalens räddningsverk

7 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

29%

Birkalands räddningsverk

8 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 56

14%

Egentliga Finlands räddningsverk

5 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 57

9%

Egentliga Tavastlands räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 23

9%

Helsingfors räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 71

3%

Kajanalands räddningsverk

4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

36%

Kymmenedalens räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

14%

Lapplands räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 40

8%

Mellersta Finlands räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

7%

Mellersta Nylands räddningsverk

13 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

28%

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 14

21%

Norra Karelens räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

8%

Norra Savolax räddningsverk

7 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 32

22%

Österbottens räddningsverk

1 anmäld skola, skolor på området sammanlagt 25

4%

Östra Nylands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

0%

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 21

14%

Satakunta räddningsverk

5 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 31

16%

Södra Karelens räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 18

11%

Södra Österbottens räddningsverk

7 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 28

25%

Södra Savolax räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

0%

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk

8 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 48

17%

Västra Nylands räddningsverk

7 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 60

12%