Anmälda skolor

Anmälda skolor

Grundskolorna som är med i kampanjen går att hitta på listan under räddningsverket. Listan över anmälda skolor uppdateras i anmälningsordning.

Skolorna kan anmäla sig till NouHätä!-kampanjen här.

Procenten vid räddningsverket berättar om anmälningsgraden för högstadierna på området i fråga. Procenten anger andelen skolor av alla högstadier som hör till räddningsområdet.

 

 

Ådalens räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

13%

Birkalands räddningsverk

1 anmäld skola, skolor på området sammanlagt 59

2%

Egentliga Finlands räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 63

3%

Egentliga Tavastlands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 23

0%

Helsingfors räddningsverk

22 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 71

31%

Kajanalands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 12

0%

Kymmenedalens räddningsverk

1 anmäld skola, skolor på området sammanlagt 22

5%

Lapplands räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 36

8%

Mellersta Finlands räddningsverk

1 anmäld skola, skolor på området sammanlagt 41

2%

Mellersta Nylands räddningsverk

9 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

20%

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 17

12%

Norra Karelens räddningsverk

1 anmäld skola, skolor på området sammanlagt 26

4%

Norra Savolax räddningsverk

1 anmäld skola, skolor på området sammanlagt 38

3%

Österbottens räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 19

0%

Östra Nylands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

0%

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

14%

Satakunta räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 39

15%

Södra Karelens räddningsverk

1 anmäld skola, skolor på området sammanlagt 18

6%

Södra Österbottens räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 27

7%

Södra Savolax räddningsverk

4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

16%

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk

4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 48

8%

Västra Nylands räddningsverk

1 anmäld skola, skolor på området sammanlagt 60

2%