Anmälda skolor

Anmälda skolor

Grundskolorna som är med i kampanjen går att hitta på listan under räddningsverket. Listan över anmälda skolor uppdateras i anmälningsordning.

Skolorna kan anmäla sig till NouHätä!-kampanjen här.

Procenten vid räddningsverket berättar om anmälningsgraden för högstadierna på området i fråga. Procenten anger andelen skolor av alla högstadier som hör till räddningsområdet.

 

 

Ådalens räddningsverk

23 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

96%

Birkalands räddningsverk

35 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 59

59%

Egentliga Finlands räddningsverk

28 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 63

44%

Egentliga Tavastlands räddningsverk

11 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 23

48%

Helsingfors räddningsverk

60 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 71

85%

Kajanalands räddningsverk

10 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 12

83%

Kymmenedalens räddningsverk

22 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

100%

Lapplands räddningsverk

21 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 36

58%

Mellersta Finlands räddningsverk

31 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

76%

Mellersta Nylands räddningsverk

39 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

85%

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

15 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 17

88%

Norra Karelens räddningsverk

24 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 26

92%

Norra Savolax räddningsverk

24 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 38

63%

Österbottens räddningsverk

18 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 19

95%

Östra Nylands räddningsverk

10 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

91%

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

13 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

59%

Satakunta räddningsverk

24 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 39

62%

Södra Karelens räddningsverk

19 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 19

100%

Södra Österbottens räddningsverk

15 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 27

56%

Södra Savolax räddningsverk

20 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

80%

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk

28 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 48

58%

Västra Nylands räddningsverk

34 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 60

57%