Anmälda skolor

Anmälda skolor

Grundskolorna som är med i kampanjen går att hitta på listan under räddningsverket. Listan över anmälda skolor uppdateras i anmälningsordning.

Skolorna kan anmäla sig till NouHätä!-kampanjen här.

Procenten vid räddningsverket berättar om anmälningsgraden för högstadierna på området i fråga. Procenten anger andelen skolor av alla högstadier som hör till räddningsområdet.

 

 

Ådalens räddningsverk

23 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

96%

Birkalands räddningsverk

38 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 56

68%

Egentliga Finlands räddningsverk

24 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 57

42%

Egentliga Tavastlands räddningsverk

13 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 23

57%

Helsingfors räddningsverk

51 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 71

72%

Kajanalands räddningsverk

12 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

109%

Kymmenedalens räddningsverk

19 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

86%

Lapplands räddningsverk

22 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 40

55%

Mellersta Finlands räddningsverk

27 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

66%

Mellersta Nylands räddningsverk

31 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

67%

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

14 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 14

100%

Norra Karelens räddningsverk

15 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

63%

Norra Savolax räddningsverk

22 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 32

69%

Österbottens räddningsverk

12 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

48%

Östra Nylands räddningsverk

8 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

73%

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

17 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 21

81%

Satakunta räddningsverk

23 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 31

74%

Södra Karelens räddningsverk

18 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 18

100%

Södra Österbottens räddningsverk

17 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 28

61%

Södra Savolax räddningsverk

13 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

52%

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk

25 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 48

52%

Västra Nylands räddningsverk

29 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 60

48%