Anmälda skolor

Anmälda skolor

Grundskolorna som är med i kampanjen går att hitta på listan under räddningsverket. Listan över anmälda skolor uppdateras i anmälningsordning.

Skolorna kan anmäla sig till NouHätä!-kampanjen här.

Procenten vid räddningsverket berättar om anmälningsgraden för högstadierna på området i fråga. Procenten anger andelen skolor av alla högstadier som hör till räddningsområdet.

 

 

Ådalens räddningsverk

23 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

96%

Birkalands räddningsverk

38 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 59

64%

Egentliga Finlands räddningsverk

30 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 63

48%

Egentliga Tavastlands räddningsverk

8 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 23

35%

Helsingfors räddningsverk

55 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 71

77%

Kajanalands räddningsverk

11 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 12

92%

Kymmenedalens räddningsverk

22 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

100%

Lapplands räddningsverk

17 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 36

47%

Mellersta Finlands räddningsverk

24 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

59%

Mellersta Nylands räddningsverk

30 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

65%

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

16 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 17

94%

Norra Karelens räddningsverk

22 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 26

85%

Norra Savolax räddningsverk

25 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 38

66%

Österbottens räddningsverk

18 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 19

95%

Östra Nylands räddningsverk

10 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

91%

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

15 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

68%

Satakunta räddningsverk

25 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 39

64%

Södra Karelens räddningsverk

20 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 20

100%

Södra Österbottens räddningsverk

17 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 27

63%

Södra Savolax räddningsverk

22 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

88%

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk

31 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 48

65%

Västra Nylands räddningsverk

28 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 60

47%