Lärare och utbildare

Lärare och utbildare

Läraren och utbildaren

Här hittar du material för den långa och korta lektionen. I menyerna nedan hittar du diapaketet, elektroniskt material och anvisningar för diapaketet. Det långa diapaketet är avsett för undervisning under några lektioner. Det korta diapaketet är avsett för undervisning under en lektion. Det är möjligt att redigera båda diapaketen. Du kan fritt lägga till dina egna dior i paketet eller ta bort dior.

Anvisningarna finns i Word-format.  Du kan redigera och skriva ut dem som stöd för undervisningen. Samma anvisningar finns även i diapresentationerna, så om du vill kan du se anvisningarna under presentationen. På det viset kan du följa anvisningarna samtidigt som du presenterar diorna för eleverna.

Vi önskar en givande lektion!

Lång lektion (cirka 2 h)
Kort lektion (cirka 1 h)