Opettajat ja kouluttajat

Opettajalle ja kouluttajalle

Täältä löydät aineistot pitkälle ja lyhyelle oppitunnille. Alla olevista valikoista löydät diapaketin, sähköiset aineistot ja ohjeet diapakettiin. Pitkä diapaketti on tarkoitettu noin muutaman tunnin pituiseen opetukseen. Lyhyt diapaketti on tarkoitettu yhden oppitunnin pituiseen opetukseen. Molemmat diapaketit ovat muokattavia. Voit vapaasti lisätä pakettiin omia diojasi tai poistaa niitä.

Ohjeistukset ovat Word-tiedostoina. Voit muokata niitä tai tulostaa opetuksen tueksi. Samat ohjeistukset on upotettu diaesityksiin, joten halutessasi saat ohjeistukset näkyviin esityksen ajaksi. Näin voit seurata ohjeistuksia samalla, kun esität dioja oppilaille.

Ladattavat materiaalit kouluille

Lataa tästä käyttöösi uudet käytäväjulisteet ja Meidän koulu on NouHätä! -koululeima. Näytä rohkeasti, että teidän koulussanne huolehditaan nuorten turvallisuuskasvatuksesta, ja lisää leima esimerkiksi vanhemmille toimitettaviin viesteihin, sähköpostisi allekirjoitukseen ja koulusi verkkosivuille.

LATAA MATERIAALIT TÄSTÄ >>

Järjestä NouHätä!-videotyöpaja

Tänä lukuvuonna turvallisuustaitotreenit voi videoida! Oppilaat pääsevät nyt tekemään omia ennakointi-, ensiapu- ja pelastusvideoita osana NouHätä!-opetusta. Työpajan aikana tuotetaan pienryhmissä 2–3 minuutin mittaiset videot. Videot voi ilmoittaa mukaan myös NouHätä!-kampanjan verkkosivulle ja YouTube-kanavalle!

LATAA VIDEOTYÖPAJAN OHJEET TÄSTÄ >>

Antoisaa oppituntia!

Lyhyt oppitunti

Lataa tästä käyttöösi materiaalit lyhyeen oppituntiin. Lyhyt koulutuspaketti on tarkoitettu yhden oppitunnin pituiseen opetukseen. Antoisaa oppituntia!

Pitkä oppitunti

Lataa tästä käyttöösi pidemmän oppitunnin materiaalit. Pitkä koulutuspaketti on tarkoitettu noin muutaman tunnin pituiseen opetukseen. Antoisaa oppituntia!

Sähköiset aineistot
PowerPoint
Ohjeet

Pelastuslaitokset

Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Vesa Kultanen
vesa.kultanen@ekpelastuslaitos.fi

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Petri Järvensivu
petri.jarvensivu@seinajoki.fi

Etelä-Savon pelastuslaitos
Juha Kauppinen
juha.kauppinen@espl.fi

Helsingin pelastuslaitos
Paula Luuri
nouhata@hel.fi

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Patrick Franck
patrick.franck@porvoo.fi

Jokilaaksojen pelastuslaitos
Jarmo Myllymäki
jarmo.myllymaki@jokipelastus.fi

Kainuun pelastuslaitos
Juha Nuorala
juha.nuorala@kaipe.fi

Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Esa Tuominen
esa.tuominen@pelastuslaitos.fi

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos
Jari Nygård
jari.nygard@kokkola.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos
Markku Mantere
markku.mantere@jkl.fi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Leena Malinen
leena.malinen@vantaa.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos
Peter Strömmer
peter.strommer@kympe.fi

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Timo Levänen
timo.levanen@espoo.fi

Lapin pelastuslaitos
Tuomas Korhonen
tuomas.korhonen@lapinpelastuslaitos.fi

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Heikki Viia
heikki.viia@ouka.fi

Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Jarmo Kouhia
jarmo.kouhia@phpela.fi

Pirkanmaan pelastuslaitos
Ullastiina Hankala
ullastiina.hankala@tampere.fi

Pohjanmaan pelastuslaitos
Tanja Nyqvist
tanja.nyqvist@vaasa.fi

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Tero Kuittinen
tero.kuittinen@pkpelastuslaitos.fi

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Matti Arppe
matti.arppe@kuopio.fi

Satakunnan pelastuslaitos
Mikko Puolitaival
mikko.puolitaival@satapelastus.fi

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Tanja Uusitalo
tanja.uusitalo@turku.fi

Yhteistyössä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry

SPEK – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö toimii palo- ja pelastusalan sekä väestönsuojelun ja varautumisen asiantuntijana. SPEK kouluttaa, valistaa ja opastaa kansalaisia turvalliseen huomiseen.

http://www.spek.fi/
Palosuojelurahasto

Palosuojelurahasto

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka toimii sisäministeriön hoidossa ja valvonnassa. Rahasto myöntää vuosittain avustuksia noin yhdeksän miljoonaa euroa tulipalon ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Keskeisimpiä avustuskohteita ovat olleet pelastusalan järjestöjen koulutus- ja valistustoiminta, alaa tukevat tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä kaluston hankinta ja paloasemien rakentaminen.

http://palosuojelurahasto.fi/
Sisäministeriö

Sisäministeriö

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ministeriö rakentaa turvallista, vastuullista ja välittävää Suomea edistämällä moniarvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttoa.

http://www.intermin.fi/
Opetushallitus

Opetushallitus

Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön (mm. kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot) sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä.

http://www.oph.fi/
Pelastusopisto

Pelastusopisto

Pelastusopisto on sisäasiainministeriön alainen oppilaitos, joka vastaa pelastustoimen ja hätäkeskusten ammatillisesta koulutuksesta, normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen tähtäävästä koulutuksesta sekä kansainvälisiin pelastustoimen- ja siviilikriisinhallintatehtäviin valmentavasta koulutuksesta.

http://www.pelastusopisto.fi/
Suomen Palopäällystöliitto

Suomen Palopäällystöliitto

Suomen Palopäällystöliitto on vuonna 1932 perustettu valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on kohottaa ja edistää henkilö- ja omaisuusturvallisuutta erilaisten onnettomuuksien varalta ja sattuessa.

http://www.sppl.fi/

Pelastuslaitokset

Suomessa toimii 22 pelastuslaitosta, jotka tuottavat ympärivuorokauden turvallisuuspalveluita kaikkialla Suomessa. Tämän lisäksi Ahvenanmaalla pelastustoimiala on poikkeusolojen väestönsuojelua lukuun ottamatta järjestetty maakunnan omalla lainsäädännöllä.

http://www.pelastuslaitokset.fi/

Pelastusliitot

Suomessa toimii 13 pelastusliittoa, jotka mm. tuottavat pelastustoimen koulutusta ja kehittävät alueensa turvallisuutta valistaen ja neuvoen. NouHätä!-kampanjassa pelastuslittojen keskeisin rooli on koordinoida aluekilpailujen järjestelyt.

http://www.spek.fi/pelastusliitot