Anmälda skolor

Anmälda skolor

Grundskolorna som är med i kampanjen går att hitta på listan under räddningsverket. Listan över anmälda skolor uppdateras i anmälningsordning.

Skolorna kan anmäla sig till NouHätä!-kampanjen här.

Procenten vid räddningsverket berättar om anmälningsgraden för högstadierna på området i fråga. Procenten anger andelen skolor av alla högstadier som hör till räddningsområdet.

 

 

Ådalens räddningsverk

25 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

100%

Birkalands räddningsverk

43 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 56

77%

Egentliga Finlands räddningsverk

31 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 57

54%

Egentliga Tavastlands räddningsverk

16 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 23

70%

Helsingfors räddningsverk

62 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 71

87%

Kajanalands räddningsverk

12 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 12

100%

Kymmenedalens räddningsverk

24 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

100%

Lapplands räddningsverk

25 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 42

60%

Mellersta Finlands räddningsverk

32 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

78%

Mellersta Nylands räddningsverk

35 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

76%

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

17 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 18

94%

Norra Karelens räddningsverk

20 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

83%

Norra Savolax räddningsverk

24 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 32

75%

Österbottens räddningsverk

14 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 19

74%

Östra Nylands räddningsverk

10 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

91%

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

17 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 21

81%

Satakunta räddningsverk

26 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 31

84%

Södra Karelens räddningsverk

19 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 19

100%

Södra Österbottens räddningsverk

17 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 28

61%

Södra Savolax räddningsverk

17 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

68%

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk

28 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 51

55%

Västra Nylands räddningsverk

41 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 60

68%