Anmälda skolor

Anmälda skolor

Grundskolorna som är med i kampanjen går att hitta på listan under räddningsverket. Listan över anmälda skolor uppdateras i anmälningsordning.

Skolorna kan anmäla sig till NouHätä!-kampanjen här.

Procenten vid räddningsverket berättar om anmälningsgraden för högstadierna på området i fråga. Procenten anger andelen skolor av alla högstadier som hör till räddningsområdet.

 

 

Ådalens räddningsverk

17 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

71%

Birkalands räddningsverk

22 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 56

39%

Egentliga Finlands räddningsverk

13 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 57

23%

Egentliga Tavastlands räddningsverk

8 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 23

35%

Helsingfors räddningsverk

47 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 71

66%

Kajanalands räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

55%

Kymmenedalens räddningsverk

9 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

41%

Lapplands räddningsverk

11 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 40

28%

Mellersta Finlands räddningsverk

19 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

46%

Mellersta Nylands räddningsverk

25 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

54%

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

11 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 14

79%

Norra Karelens räddningsverk

11 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

46%

Norra Savolax räddningsverk

12 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 32

38%

Österbottens räddningsverk

4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

16%

Östra Nylands räddningsverk

7 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

64%

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

12 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 21

57%

Satakunta räddningsverk

14 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 31

45%

Södra Karelens räddningsverk

13 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 18

72%

Södra Österbottens räddningsverk

13 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 28

46%

Södra Savolax räddningsverk

8 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

32%

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk

15 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 48

31%

Västra Nylands räddningsverk

24 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 60

40%