Anmälda skolor

Anmälda skolor

Grundskolorna som är med i kampanjen går att hitta på listan under räddningsverket. Listan över anmälda skolor uppdateras i anmälningsordning.

Skolorna kan anmäla sig till NouHätä!-kampanjen här.

Procenten vid räddningsverket berättar om anmälningsgraden för högstadierna på området i fråga. Procenten anger andelen skolor av alla högstadier som hör till räddningsområdet.

 

 

Ådalens räddningsverk

7 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

28%

Birkalands räddningsverk

17 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 56

30%

Egentliga Finlands räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 57

11%

Egentliga Tavastlands räddningsverk

5 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 23

22%

Helsingfors räddningsverk

37 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 71

52%

Kajanalands räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 12

25%

Kymmenedalens räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

25%

Lapplands räddningsverk

7 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 42

17%

Mellersta Finlands räddningsverk

11 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

27%

Mellersta Nylands räddningsverk

20 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

43%

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 18

22%

Norra Karelens räddningsverk

8 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

33%

Norra Savolax räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 32

19%

Österbottens räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 19

11%

Östra Nylands räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

18%

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 21

29%

Satakunta räddningsverk

9 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 31

29%

Södra Karelens räddningsverk

16 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 19

84%

Södra Österbottens räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 28

21%

Södra Savolax räddningsverk

7 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

28%

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk

14 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 51

27%

Västra Nylands räddningsverk

9 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 60

15%