Anmälda skolor

Anmälda skolor

Grundskolorna som är med i kampanjen går att hitta på listan under räddningsverket. Listan över anmälda skolor uppdateras i anmälningsordning.

Skolorna kan anmäla sig till NouHätä!-kampanjen här.

Procenten vid räddningsverket berättar om anmälningsgraden för högstadierna på området i fråga. Procenten anger andelen skolor av alla högstadier som hör till räddningsområdet.

 

 

Ådalens räddningsverk (Norra Österbottens räddningsverk)

19 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

79%

Birkalands räddningsverk

34 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 56

61%

Egentliga Finlands räddningsverk

25 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 57

44%

Egentliga Tavastlands räddningsverk

12 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 23

52%

Helsingfors räddningsverk

53 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 75

71%

Kajanalands räddningsverk

8 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

73%

Kymmenedalens räddningsverk

26 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 26

100%

Lapplands räddningsverk

29 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

71%

Mellersta Finlands räddningsverk

27 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

66%

Mellersta Nylands räddningsverk

30 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

65%

Mellersta Österbottens räddningsverk

14 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 14

100%

Norra Karelens räddningsverk

18 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

75%

Norra Savolax räddningsverk

24 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 32

75%

Österbottens räddningsverk

17 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

77%

Östra Nylands räddningsverk

5 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 12

42%

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

15 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

68%

Satakunta räddningsverk

29 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 31

94%

Södra Karelens räddningsverk

17 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 20

85%

Södra Österbottens räddningsverk

14 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 30

47%

Södra Savolax räddningsverk

13 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

52%

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk (Norra Österbottens räddningsverk)

25 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 52

48%

Västra Nylands räddningsverk

32 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 60

53%