Förbättrandet av ungas säkerhetsfärdigheter beror på vuxna

Förbättrandet av ungas säkerhetsfärdigheter beror på vuxna

För att göra ungdomarnas NouHätä!-säkerhetsundervisning tillgänglig för alla åttondeklassare behövs mera samarbete bland vuxna. (mer…)

Anmälningen till NouHätä! 2020 -kampanjen är öppnad!

Anmälningen till NouHätä! 2020 -kampanjen är öppnad!

Anmälningen till NouHätä!-räddningskunskapskampanjen är öppnad och den slutar 31.1.2020. (mer…)

Ett rekordantal skolor deltar i NouHätä 2019

Ett rekordantal skolor deltar i NouHätä 2019

I år har 554 skolor anmält sig till NouHätä, vilket är ett nytt rekord. Det tidigare deltagarrekordet är från förra året då 524 skolor deltog. Syftet är att senast år 2020 kunna ge alla åttondeklassare säkerhetsundervisning i förebyggande av olyckor och agerande i farliga situationer i enlighet med grundundervisningens läroplan. (mer…)