BILDPAKET SOM KAN REDIGERAS FÖR EGNA BEHOV

Det stora bildpaketet är avsett för några timmars undervisning. Det lilla bildpaketet är avsett för en lektion på cirka 45 minuter. Båda bildpaketen kan redigeras. Du kan fritt lägga till eller ta bort egna bilder. Undervisningsvideor, som du också kan använda i din undervisning, finns som separata filer.

Bilderna har en symbol i övre högra hörnet som anger bildens informativa innehåll. Bildernas kommentarsfält innehåller tips för inplacering och gemensamma diskussioner. Där finns också länkar till ytterligare beskrivande undervisningsmaterial.