Anmälan fortsätter t.o.m. 10.2.

Anmälan fortsätter t.o.m. 10.2.

Anmälningen till NouHätä!-kampanjen förlängs med en vecka till 10.2. Anmälningen fortsätter så att alla skolor som vill kan delta. Hittills har 518 skolor runt om i Finland anmält sig till kampanjen.

Alla skolor som anmält sig till kampanjen bjuds in till den digitala kvaltävlingen. Kvaltävlingen börjar 27.2. och slutar 17.3.

 

Infotillfälle om tävlingar för skolor

Skolorna får infotillfälle om tävlingar 15.2. kl. 14.00. Vårens tävlingar går man kort igenom vid infotillfället. På tävlingsinfo finns möjlighet att ställa frågor om tävlingen.

Du kan anmäla dig till tävlingsinfo fram till 15.2 kl. 12.00. Infotillfället är endast på finska.

Anmäla dig till tävlingsinfo.

Beredskap för störningar tas upp i årets NouHätä

Beredskap för störningar tas upp i årets NouHätä

Det här läsåret tas beredskap för störningar och skydd inomhus upp i NouHätä!-kampanjen utöver de vanliga temana, dvs. förebyggande av olyckor och agerande vid olyckor. Nytt undervisningsmaterial har tagits fram för årets teman. Influencers som är välkända bland högstadieeleverna tar sig an en utmaning som handlar om att klara sig under ett långvarigt strömavbrott.

Under det senaste året har beredskapsfrågor varit mer aktuella än på flera årtionden. Coronapandemin och kriget i Europa, samt den risk för bland annat långa strömavbrott som kriget medfört, kräver nya kunskaper och färdigheter. Därför har den 27:e NouHätä!-kampanjen beredskap för störningar som ett av sina teman.

Beredskapsfärdigheter är också viktiga för barn i skolåldern. Barn är ofta ensamma eller tillsammans med kamrater en stor del av dagen. Därför ska de kunna agera på egen hand, om t.ex. strömmen eller vattenförsörjningen avbryts: vad ska man göra och vad ska man inte göra. Lektionsmaterial för beredskapsfrågor finns på NouHätä-kampanjens webbplats.

 

Undervisningsmaterialet för NouHätä! har förnyats

NouHätä!-kampanjens undervisningsmaterial har förnyats och finns nu på webbplatsen. Materialet är indelat i fyra lektioner. Det finns två nya avsnitt: störningar och skydd inomhus. Dessa grundar sig på rekommendationen om att hemmen ska ha beredskap att klara sig i 72 timmar vid en störning eller ett avbrott i samhällstjänsterna.

De övriga lektionerna handlar om olyckor, brandförebyggande åtgärder samt om hur man gör om det börjar brinna.

NouHätä!-kampanjen stöder grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Materialet har tagits fram i samarbete med en pedagog och säkerhetsexperter. Det kan användas fritt av lärare och utbildare och kan också anpassas efter egna behov.

Ta en titt på det nya undervisningsmaterialet!

 

Kampanjens influencers antog utmaningen 72hrs Challenge

Hur klarar sig kampanjens influencers utan ström? Årets tema lyfts fram i NouHätä!-kampanjens kanaler på sociala medier, på TikTok, Instagram och Facebook. Tre influencers – Frozen Banana, Khaled Azizi och Veetu – som är kända bland skolelever, för fram årets budskap för kampanjen genom att anta beredskapsutmaningen 72hrs Challenge, var och en på sitt eget sätt.

Anmälan till NouHätä! är öppen fram till den 3 februari 2023. Anmäl din skola nu!

NouHätä! 2023-kampanjen har startat

NouHätä! 2023-kampanjen har startat

NouHätä!-kampanjen har i över ett kvartssekel stöttat skolor i deras undervisning i räddningskunskaper. Under de här åren har omkring 850 000 åttondeklassare inom den grundläggande utbildningen undervisats i säkerhet i samband med kampanjen. Anmälan till läsårets 2022–2023 NouHätä!-kampanjen har öppnat och pågår fram till 3.2.2023.

Det här läsåret kommer kampanjen att mer än tidigare sätta fokus på beredskap för störningar, till exempel långa avbrott i vatten- och eldistributionen. Mångsidigt läromaterial finns tillgängligt redan nu och under hösten kommer det att finnas uppdaterade lektioner på webbplatsen. Även lektionerna behandlar beredskapsfrågan i större utsträckning är tidigare.

Höjdpunkten för NouHätä! är den riksomfattande tävlingen i räddningskunskap som ordnas på vårterminen. I år hålls det inledande kvalet på webben. De regionala tävlingarna ordnas per välfärdsområde som traditionella tävlingar med teori- och flervalsfrågor. Från varje välfärdsområde går det bästa laget vidare till finalen i Kuopio.

Anmälan till NouHätä! är livlig och det finns redan över 150 skolor med. Man kan anmäla sig fram till 3.2.2023.

Anmäla din skola till kampanjen ny.

Säkerhetskunskaper har undervisats i högstadier i 25 år

Säkerhetskunskaper har undervisats i högstadier i 25 år

Ansvaret för att välbefinnande och säkerhet förverkligas hör till alla i skolan. (mer…)

Anmälningen till NouHätä! 2020 -kampanjen är öppnad!

Anmälningen till NouHätä! 2020 -kampanjen är öppnad!

Anmälningen till NouHätä!-räddningskunskapskampanjen är öppnad och den slutar 31.1.2020. (mer…)

Anmälningen till NouHätä! 2019 -kampanjen är öppnad

Anmälningen till NouHätä! 2019 -kampanjen är öppnad

Anmälningen till NouHätä!-räddningskunskapskampanjen är öppnad och den slutar 1.2.2019. (mer…)

Anmälningen till NouHätä!-kampanjen år 2017 är öppnad

Anmälningen till NouHätä!-kampanjen år 2017 är öppnad

Anmälningen till NouHätä!-räddningskunskapstävlingen är öppnad och den slutar 31.1.2017. Temat för årets kampanj är förebyggande, rätt agerande och förstahandssläckning. (mer…)