Tutorverksamhetsmodell

 1. Rekrytering av skolor som vill delta i tutorverksamheten för NouHätä!-räddningskunskapskampanjen
 2. Rekrytering av ungdomar som vill bli tutorer från de medverkande skolornas område
  1. tutorerna utbildas med hjälp av NouHätä!-studiematerialet
  2. anvisningar ges till tutorerna (verksamhet, bokföring och respons)
  3. tutorerna utrustas (skjortor/jacka med huva/mössa/övrig utrustning)
 3. Tutorerna ordnar undervisning och möten i skolorna genom att utnyttja sitt eget kunnande och NouHätä!-studiematerialet
 4. Tutorerna förbereder eventuella tävlingslag
  1. tutorerna kan bjuda tävlingslagen för att öva till sina brandkårer
 5. Utvärdering (statistik, enkäter, effektivitet)
 6. Utvecklande

 

Syftet är

Målet är

 

Pilotförsök av tutorverksamhetsmodellen 2015–2016

 

Anvisningar för ungdomsledarna och ungdomsavdelningens ledare

 

Anvisningar för tutorer

 

Kontaktinformation
Organisationschef Valtteri Tervala, SPEK, (09) 4761 1323, förnamn.efternamn@spek.fi
Organisationsledare Timo Sovanen, SPEK, (09) 4761 1374, förnamn.efternamn@spek.fi
nouhata@spek.fi