Häiriötilanteisiin varautuminen esillä tämän kauden NouHädässä

Häiriötilanteisiin varautuminen esillä tämän kauden NouHädässä

Tänä lukuvuonna NouHätä!-kampanjassa nostetaan esille onnettomuuksien ehkäisyn ja onnettomuustilanteessa toimimisen lisäksi häiriötilanteisiin varautumista ja sisälle suojautumista. Uudet opetusmateriaalit tukevat tämän kauden teemaa. Yläkoululaisten keskuudessa tunnetut sosiaalisen median vaikuttajat tarttuvat haasteeseen, jossa sähköt ovat pitkään poikki.

Viimeisen vuoden aikana varautumisasiat ovat nousseet uutisiin ja keskusteluihin vahvemmin kuin vuosikymmeniin. Koronaepidemia sekä sota Euroopassa ja sen seurauksena tullut mahdollisuus esimerkiksi pitkiin sähkökatkoksiin edellyttävät ihmisiltä uudenlaista tietämystä ja osaamista. Siksi NouHätä!-kampanjan 27. kauden teemaksi on nostettu häiriötilanteisiin varautuminen.

Varautumisosaaminen on tärkeää myös kouluikäisille. He saattavat viettää suuren osan vuorokaudesta joko yksin tai ikätoveriensa seurassa. Silloin on tärkeätä osata toimia itse, jos vaikkapa sähköt tai vesi yllättäen katkeavat; mitä kannattaa tehdä ja mitä ei pidä tehdä. Varautumisasioista on NouHädän verkkosivuilla oma oppituntimateriaalinsa.

 

NouHätä!-opetusmateriaalit ovat uudistuneet

NouHädän opetusmateriaalit on ajanmukaistettu ja julkaistu verkkosivuilla. Ne jakautuvat neljään oppituntiin. Uutena sisältönä on häiriötilanteet ja sisälle suojautuminen. Taustalla on suositus, että kodeissa varaudutaan pärjäämään häiriötilanteen sattuessa 72 tuntia, jos yhteiskunnan palvelut häiriytyvät tai keskeytyvät.

Muita oppituntikokonaisuuksia ovat tulipalojen ennaltaehkäiseminen, tulipalossa toimiminen sekä tapaturmat ja onnettomuudet.

NouHätä!-kampanja vastaa peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin. Materiaalit on laadittu pedagogin ja turvallisuuden asiantuntijoiden yhteistyönä. Materiaalit ovat vapaasti opettajien ja kouluttajien hyödynnettävissä ja räätälöitävissä oman näköiseksi kokonaisuudeksi.

Tutustu uusin opetusmateriaaleihin!

 

Kampanjan somevaikuttajat tarttuivat 72hrs Challenge -haasteeseen

Kuinka koululaisten tuntemat somevaikuttajat pärjäävät ilman sähköä? Kauden teema näkyy vahvasti NouHädän sosiaalisen median kanavissa niin TikTokissa, Instagramissa kuin Facebookissakin. Kampanjan viestiä ovat tänä vuonna viemässä eteenpäin kolme somevaikuttajaa Jäätynytbanaani, Khaled Azizi sekä Veetu. Vaikuttajat vastasivat kampanjan heittämään 72hrs Challenge -varautumishaasteeseen, kukin omalla tavallaan.

Ilmoittautuminen NouHätään on käynnissä 3.2.2023 asti. Ilmoita koulusi mukaan nyt!

NouHätä! 2023-kampanja on käynnissä

NouHätä! 2023-kampanja on käynnissä

NouHätä! -kampanja on tukenut jo yli neljännesvuosisadan ajan kouluja pelastustaitojen opetuksessa. Noin 850 000 perusopetuksen kahdeksasluokkalaista on tänä aikana saanut kampanjaan liittyvää turvallisuusopetusta. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2022–2023 NouHätään on avautunut ja jatkuu 3.2.2023 asti.

Alkaneena lukuvuonna kampanjassa tuodaan esille aiempaa enemmän varautumista häiriötilanteisiin, kuten pitkiin veden ja sähkön jakeluhäiriöihin. Jo nyt verkkosivuilta löytyy monipuolisia opetusmateriaaleja, ja syksyn mittaan sivustolle päivittyy uudistettuja oppitunteja. Niissä myös varautumisasia on mukana laajemmin.

NouHätä! huipentuu jälleen kevätlukukaudella valtakunnallisiin pelastustaitokilpailuihin. Tänä lukuvuonna alkukarsinnat suoritetaan verkossa. Sen jälkeen aluekilpailut mitellään hyvinvointialueittain perinteisinä kilpailuina teoriaosuuksineen ja rastitehtävineen. Jokaisen alueen paras joukkue pääsee loppukilpailuun Kuopioon.

Ilmoittautuminen mukaan NouHätään käy vilkkaana ja mukana on jo yli 150 koulua. Ilmoittautua voi 3.2.2023 asti.

Ilmoita koulusi mukaan kampanjaan nyt.

NouHätä! 2022 -kampanja on käynnistynyt

NouHätä! 2022 -kampanja on käynnistynyt

Ilmoittautuminen NouHätä!- kampanjaan on avattu. NouHätä!-kampanja tuo turvallisuustaidot kouluun ja antaa opettajille välineet tehokkaaseen turvallisuuskasvatukseen. Kampanjan tavoitteena on opettaa paloturvallisuuden perusasiat kaikille kahdeksasluokkalaisille.

NouHätä!-kampanja kannustaa yläkoululaisia nuoria huolehtimaan itsestä ja toisista sekä harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja. Kampanjan tavoitteena on kouluttaa kaikki Suomen kahdeksasluokkaiset ja lisätä nuorten valmiuksia ennakoida ja estää palo- ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaaratilanteita sekä antaa taitoja toimia oikein vaara- ja tulipalotilanteissa. Kampanjan elinkaaren aikana turvallisuusopetusta on saanut jo yli 805 000 yläkoululaista.

Kampanjaan voi ilmoittautua helmikuun 2022 alkuun asti, mutta turvallisuusopetusta voi antaa ympäri vuoden. Koulu voi halutessaan osallistua kampanjan lisäksi myös kolmivaiheiseen NouHätä!-kilpailuun.

Ilmoita koulusi mukaan kampanjaan nyt!

Turvallisuustaitoja on opetettu yläkouluissa jo 25 vuoden ajan

Turvallisuustaitoja on opetettu yläkouluissa jo 25 vuoden ajan

Vastuu hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteutumisesta kouluyhteisössä kuuluu kaikille. (lisää…)

Ennätysmäärä kouluja mukana NouHädässä 2020

Ennätysmäärä kouluja mukana NouHädässä 2020

Tänä vuonna NouHätään ilmoittautui 566 koulua, joka on uusi ennätys. Aiempi osallistujaennätys on viime vuodelta, jolloin kouluja oli mukana 555. (lisää…)

Ilmoittautuminen NouHätä! 2020 -kampanjaan on auki!

Ilmoittautuminen NouHätä! 2020 -kampanjaan on auki!

Ilmoittautuminen NouHätä!-pelastustaitokampanjaan on auki ja se päättyy 31.1.2020. NouHätä!- (lisää…)

NouHätä!-koulutuspäivä on paras päivä ikinä

NouHätä!-koulutuspäivä on paras päivä ikinä

Viime syksynä NouHätä!-koulutus järjestettiin Satakunnan alueella Meri-Porin yhtenäiskoulussa. Opettajan mielestä parasta NouHädässä on oppilaille jäävä itsevarmuus ja uskallus toimia hätätilanteissa. (lisää…)

Ilmoittautuminen NouHätä! 2019 -kampanjaan on auennut

Ilmoittautuminen NouHätä! 2019 -kampanjaan on auennut

Ilmoittautuminen NouHätä!-pelastustaitokampanjaan on avattu ja se päättyy 1.2.2019. NouHätä!-kampanjan asiaytimessä ovat tulipalojen ennaltaehkäisy, oikea toiminta ja alkusammutus. (lisää…)

Ilmoittaudu nyt mukaan NouHätä! 2018 -kampanjaan

Ilmoittaudu nyt mukaan NouHätä! 2018 -kampanjaan

Ilmoittautuminen NouHätä!-pelastustaitokampanjaan on avattu ja se päättyy 31.1.2018. (lisää…)

Ilmoittautuminen vuoden 2017 NouHätä!-kampanjaan on avattu

Ilmoittautuminen vuoden 2017 NouHätä!-kampanjaan on avattu

Ilmoittautuminen NouHätä!-pelastustaitokampanjaan on avattu ja se päättyy 31.1.2017. Tänä vuonna kampanjan teemana on ennaltaehkäisy, oikea toiminta ja alkusammutus. (lisää…)