Tutor-toimintamalli

 1. Rekrytoidaan koulut, jotka haluavat osallistua NouHätä! –pelastustaitokampanjan tutortoimintaan
 2. Rekrytoidaan nuoria tutoreiksi (palokuntanuoria ja edellisen vuoden kilpailijoita) mukana olevien koulujen alueelta
  1. koulututetaan tutorit NouHätä!-oppimateriaalin avulla
  2. ohjeistetaan tutorit (toiminta, kirjaaminen ja palaute)
  3. varustetaan tutorit (paidat/ hupparit/ pipot/ muut välineet)
 3. Tutorit järjestävät kouluissa markkinointi-, opetus- ja tapaamistilaisuuksia (voi järjestää tilaisuuksia myös palokunnissa)
 4. Tutorit valmentavat mahdollisia kilpailujoukkueita
  1. tutorit voivat kutsua kilpailujoukkueet palokuntiinsa harjoittelemaan
 5. Arviointi (tilastot, kyselyt, vaikuttavuus)
 6. Kehittäminen

Tarkoituksena on

Tavoitteena on

 

Tutortoimintamallin 2. kokeilu 2016-2017

 

Ohjeet kokeilun nuorten ohjaajalle, nuoriso-osaston johtajalle

 

Ohjeet nuorille

 

Ota yhteyttä
Järjestöohjaaja Timo Sovanen, SPEK, (09) 4761 1374, etunimi.sukunimi@spek.fi
nouhata@spek.fi