NouHata_logo_valk
Ennätysmäärä kouluja mukana NouHädässä 2019
NouHätä -banneri

Päiväys

Tänä vuonna NouHätään on ilmoittautunut 554 koulua, joka on uusi ennätys. Aiempi osallistujaennätys on viime vuodelta, jolloin kouluja oli mukana 524. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä kaikki kahdeksasluokkalaiset saavat perusopetuksen opetussuunnitemaan kuuluvaa turvallisuusopetusta onnettomuuksien ehkäisystä ja toiminnasta vaaratilanteissa.

NouHätä!-kampanja on edistänyt turvallisuuskasvatusta Suomen yläkouluissa jo vuodesta 1996 lähtien. Kampanjan elinkaaren aikana turvallisuusopetukseen on osallistunut yli 700 000 kahdeksasluokkalaista. Vuosittain NouHätä!-turvallisuuskasvatusta saa noin 40 000-45 000 yläkouluikäistä.

Tulipalojen ehkäisy on taito- ja asennekysymys. NouHätä!-kampanja lisää nuorten valmiuksia ennakoida ja estää vaaratilanteita sekä antaa heille taitoja toimia onnettomuustilanteissa oikein. NouHätä!-kampanja on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi parantaa nuorten turvallisuusosaamista ja -asenteita koulun ja pelastustoimen rajat ylittävänä yhteistyönä.

NouHätä! on suurin yhdelle ikäluokalle toteutettava kampanja Suomessa. Kuluvana lukuvuonna 554 koulua on ilmoittautunut mukaan. Kampanjan tavoitteena on, että vuodesta 2020 lähtien kaikki kahdeksasluokkalaiset osallistuvat opetukseen.

Turvallisuusopetus on parhaillaan käynnissä yläkouluissa, joissa pelastuslaitosten turvallisuuskouluttajat opettavat nuorille onnettomuuksien ennaltaehkäisyä sekä toimintaa vaaratilanteissa. Opetuksen jälkeen kahdeksasluokkalaiset voivat osallistua NouHätä!-kilpailuun. Kilpailun alkukarsinnat pidetään 15.3. mennessä, alueelliset mestarit selviävät 28.3. ja vuoden 2019 NouHätä!-mestarijoukkue selviää 25.4. Pelastusopistolla Kuopiossa pidettävässä finaalissa.

Katso tästä kaikki ilmoittautuneet koulut.

Lisää
uutisia