På studiestationen får du öva dina färdigheter i såväl förstahandssläckning som första hjälpen och förebyggande av olyckor. Öva dina kunskaper och färdigheter i toppform enkelt HÄR!

UNDERVISNINGSMATERIAL

HETASTE NYHETERNA

Ett rekordantal skolor deltar i NouHätä! 2020

I år har 566 skolor anmält sig till NouHätä, vilket är ett nytt rekord. Det tidigare deltagarrekordet…

Förbättrandet av ungas säkerhetsfärdigheter beror på vuxna

För att göra ungdomarnas NouHätä!-säkerhetsundervisning tillgänglig för alla åttondeklassare behövs me…

Anmälningen till NouHätä! 2020 -kampanjen är öppnad!

Anmälningen till NouHätä!-räddningskunskapskampanjen är öppnad och den slutar 31.1….

NOUHÄTÄ!-KAMPANJEN

NouHätä!-kampanjen är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap. Kampanjen ökar ungas beredskap att förutse och hindra farosituationer samt ger färdigheter att agera rätt vid olyckssituationer.

NOUHÄTÄ! PÅ SOCIALA MEDIER