Lärare och utbildare

Information om kampanjen

NouHätä!-kampanjen är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap. Kampanjen ökar ungas beredskap att förutse och hindra farosituationer. I kampanjen lär sig ungdomar att agera rätt vid olyckssituationer.

Läraren får ta del av elektroniskt undervisningsmaterial för säkerhetsundervisningen. Skolan kan genomföra undervisningen själv eller be om hjälp av räddningsverket.

Spela video om Mode_on_videokuva

NouHätä!-tävlingarna är riktigt trevliga, olika arbets- och skoldagar där man kan träna i situationer som känns äkta och naturligtvis samtidigt bekanta sig med brandstationen och dess verksamhet.

Tanja Uusitalo, kommunikationsplanerare, Egentliga Finlands räddningsverk

Om undervisningsmaterialet

Om undervisnings-materialet

Här hittar du färdiga lektionsbilder, lektionsplaner, videor och annat material som stöd din undervisning. Lektionsinnehållet är planerat särskilt för elever i högstadieåldern. Du kan redigera materialet så att det passar din undervisning.

Undervisningsmaterialet

Undervisnings-materialet

Lektionsbilder

Tilläggslektioner

Undervisningsvideor

Undervisnings-videor

BFireSafe@School

Tilläggsmaterial som stöd undervisningen

IngenPanik! handbok
(på finska)

Nätföreläsningar

Nätuppgifter
för eleverna

NouHätä!-videos