NOUHÄTÄ!-KAMPANJEN

NouHätä!-kampanjen är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap. Kampanjen ökar ungas beredskap att förutse och förhindra farosituationer. I kampanjen lär sig ungdomar att agera rätt vid olyckssituationer.

Läraren får ta del av elektroniskt undervisningsmaterial för säkerhetsundervisningen. Skolan kan genomföra undervisningen själv eller be om hjälp av räddningsverket.

SÅ HÄR DELTAR DU

 1. Anmäla din skola till kampanjen senast den 3.2.2023.
 2. Anmälningen förutsätter inte att man deltar i tävlingen.
 3. Du får tillgång till undervisningsmaterial som är gratis.
 4. Håll en eller flera säkerhetslektioner eller be om hjälp av räddningsverket.
 5. Delta i NouHätä!-tävlingen om ni vill.
 6. Följ med hur kampanjen framskrider på webbplatsen och sociala medierna.  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  ANMÄLDA SKOLOR

  Ådalens räddningsverk

  12 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

  50%

  Birkalands räddningsverk

  13 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 56

  23%

  Egentliga Finlands räddningsverk

  4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 57

  7%

  Egentliga Tavastlands räddningsverk

  4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 23

  17%

  Helsingfors räddningsverk

  25 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 75

  33%

  Kajanalands räddningsverk

  2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

  18%

  Kymmenedalens räddningsverk

  10 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

  40%

  Lapplands räddningsverk

  8 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 42

  19%

  Mellersta Finlands räddningsverk

  9 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

  22%

  Mellersta Nylands räddningsverk

  10 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

  22%

  Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

  2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 18

  11%

  Norra Karelens räddningsverk

  6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

  25%

  Norra Savolax räddningsverk

  5 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 32

  16%

  Österbottens räddningsverk

  3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 19

  16%

  Östra Nylands räddningsverk

  0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

  0%

  Päijänne-Tavastlands räddningsverk

  6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 22

  27%

  Satakunta räddningsverk

  13 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 31

  42%

  Södra Karelens räddningsverk

  9 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 20

  45%

  Södra Österbottens räddningsverk

  4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 28

  14%

  Södra Savolax räddningsverk

  5 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

  20%

  Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk

  7 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 52

  13%

  Västra Nylands räddningsverk

  6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 60

  10%