NOUHÄTÄ!-KAMPANJEN

NouHätä!-kampanjen är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap. Kampanjen ökar ungas beredskap att förutse och förhindra farosituationer. I kampanjen lär sig ungdomar att agera rätt vid olyckssituationer.

Läraren får ta del av elektroniskt undervisningsmaterial för säkerhetsundervisningen. Skolan kan genomföra undervisningen själv eller be om hjälp av räddningsverket.

SÅ HÄR DELTAR DU

  1. Anmäl dig till kampanjen från september.
  2. Anmälningen förutsätter inte att man deltar i tävlingen.
  3. Du får tillgång till undervisningsmaterial som är gratis.
  4. Håll en eller flera säkerhetslektioner eller be om hjälp av räddningsverket.
  5. Delta i NouHätä!-tävlingen om ni vill.
  6. Följ med hur kampanjen framskrider på webbplatsen och sociala medierna.

Anmälan till NouHätä! 2020 börjar i september. Välkommen att gå med!This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ANMÄLDA SKOLAR

Ådalens räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

12%

Birkalands räddningsverk

5 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 56

9%

Egentliga Finlands räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 57

4%

Egentliga Tavastlands räddningsverk

1 anmäld skola, skolor på området sammanlagt 23

4%

Helsingfors räddningsverk

34 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 71

48%

Kajanalands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 12

0%

Kymmenedalens räddningsverk

1 anmäld skola, skolor på området sammanlagt 24

4%

Lapplands räddningsverk

4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 42

10%

Mellersta Finlands räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

7%

Mellersta Nylands räddningsverk

18 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

39%

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

1 anmäld skola, skolor på området sammanlagt 18

6%

Norra Karelens räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

8%

Norra Savolax räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 32

19%

Österbottens räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 19

11%

Östra Nylands räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 11

18%

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 21

10%

Satakunta räddningsverk

5 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 31

16%

Södra Karelens räddningsverk

7 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 19

37%

Södra Österbottens räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 28

0%

Södra Savolax räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

12%

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk

10 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 51

20%

Västra Nylands räddningsverk

5 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 60

8%