Välkommen ombord! Anmälning har börjat.

NOUHÄTÄ!-KAMPANJEN

NouHätä!-kampanjen är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap. Kampanjen ökar ungas beredskap att förutse och förhindra farosituationer. I kampanjen lär sig ungdomar att agera rätt vid olyckssituationer.

Läraren får ta del av elektroniskt undervisningsmaterial för säkerhetsundervisningen. Skolan kan genomföra undervisningen själv eller be om hjälp av räddningsverket.

SÅ HÄR DELTAR DU

  1. Anmäl dig till kampanjen från september.
  2. Anmälningen förutsätter inte att man deltar i tävlingen.
  3. Du får tillgång till undervisningsmaterial som är gratis.
  4. Håll en eller flera säkerhetslektioner eller be om hjälp av räddningsverket.
  5. Delta i NouHätä!-tävlingen om ni vill.
  6. Följ med hur kampanjen framskrider på webbplatsen och sociala medierna.This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ANMÄLDA SKOLOR

Ådalens räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

25%

Birkalands räddningsverk

10 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 56

18%

Egentliga Finlands räddningsverk

4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 57

7%

Egentliga Tavastlands räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 23

13%

Helsingfors räddningsverk

5 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 70

7%

Kajanalands räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 12

0%

Kymmenedalens räddningsverk

1 anmäld skola, skolor på området sammanlagt 25

4%

Lapplands räddningsverk

8 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 42

19%

Mellersta Finlands räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 41

15%

Mellersta Nylands räddningsverk

7 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 46

15%

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 18

11%

Norra Karelens räddningsverk

4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 24

17%

Norra Savolax räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 31

10%

Österbottens räddningsverk

0 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 19

0%

Östra Nylands räddningsverk

1 anmäld skola, skolor på området sammanlagt 11

9%

Päijänne-Tavastlands räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 21

14%

Satakunta räddningsverk

7 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 31

23%

Södra Karelens räddningsverk

4 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 19

21%

Södra Österbottens räddningsverk

2 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 28

7%

Södra Savolax räddningsverk

3 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 25

12%

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk

6 anmälda skolor, skolor på området sammanlagt 51

12%

Västra Nylands räddningsverk

1 anmäld skola, skolor på området sammanlagt 60

2%