Fart och fläng i Rescue Squad

Fart och fläng i Rescue Squad

Vi bad kända TikTok-stjärnor att utmana sig själva i Rescue Squad, där de fick testa sina färdigheter i krävande brandmanstester. Tiktokarna pressade sig till det yttersta i de fartfyllda och svettiga testerna.

Rescue Squad-utmaningen antogs modigt av TikTok-stjärnorna @jennifererica, @danielaleksis och @proxyrod. Titta på videon för att följa med de pulshöjande prövningarna:

Alla tester utfördes under kontrollerade förhållanden under översyn av experter. Med Resque Squad vill NouHätä!-kampanjen lyfta fram och synliggöra det arbete som experterna inom räddningsbranschen utför. Branschen väcker helt klart intresse hos ungdomaroch vi vill kunna inspirera framtida räddare att söka sig till yrket.

Se våra sociala medier för mer Rescue Squad-material. NouHätä!-kampanjen finns nu också på TikTok – följ oss där!

TikTok: @nouhatakampanja

IG: @nouhata

Facebook: @Nou Hätä!

Youtube: @nouhatakampanja

NouHätä!-tävlingar för säsongen 2022

NouHätä!-tävlingar för säsongen 2022

Den här säsongen kommer NouHätä!-tävlingarna att hållas dels digitalt och dels som liveevenemang. Den kvaltävlingen är digital och regiontävlingar och final arrangeras på traditionellt sätt. Tävlingarna genomförs som lagtävlingar. Mer detaljerade anvisningar om deltagande i tävlingarna skickas till de skolor som anmält sig.

På basis av tidigare erfarenheter och undersökningsresultat har den digitala tävlingsformen varit omtyckt. Det har också varit lättare att delta i den digitala tävlingen. Förra året lockade det digitala kvalet över 6 200 deltagare, vilket är ungefär dubbelt så många som i de inledande kvalen tidigare år.

I år, efter den digitala kvaltävlingen, anordnas den regiontävlingen på traditionellt sätt, och från den går det bästa laget i varje räddningsområde vidare. I finalen tävlar de bästa lagen från räddningsområdena om det finska mästerskapet i NouHätä! på Räddningsinstitutet i Kuopio.

I alla skeden av tävlingen tävlar deltagarna i tre personers lag. I den inledande kvaltävlingen är antalet lag per skola inte begränsat. Antalet lag som deltar i andra tävlingsskeden begränsas per kommun eller region.

Instruktionerna för den digital kvaltävlingen skickas till de skolor som är med i kampanjen i slutet av anmälningsperioden. Den lokala räddningstjänsten förklarar närmare hur den regiontävlingen kommer att genomföras.

NouHätä!-tävlingarna genomförs med hälsosäkra arrangemang.

 

NouHätä! tävlingsscheman 2022

Kvaltävling 28.2-18.3.2022
Regiontävling 7.4.2022
Final 27.4.2022

Anmälan till kampanjen är öppen. Anmäl din skola nu!

NouHätä! 2022 -kampanjen har startat

NouHätä! 2022 -kampanjen har startat

Anmälningen till NouHätä!-räddningskunskapstävlingen är öppnad. NouHätä!-kampanjen för med sig säkerhetsfärdigheterna till skolan och ge lärare verktyg för effektiv säkerhetsutbildning. Målet med kampanjen är att undervisa grundläggande saker om brandsäkerhet för alla åttondeklassister.

NouHätä!-kampanjen uppmuntrar gymnasieelever att ta hand om sig själv och andra och att öva färdigheter som är viktiga i det egna livet och vardagen. I år syftar kampanjen till att utbilda alla åttondeklassister i Finland och att öka ungdomarnas beredskap att förutse och förhindra farosituationer i anslutning till brand och allmän säkerhet samt ge kunskaper i att agera rätt vid faro- och brandsituationer. Under kampanjens livscykel har mer än 805 000 högstadieelever redan fått säkerhetsutbildning.

Det går att anmäla sig till kampanjen till början av februari 2022, men säkerhetsutbildning kan ges under hela året. Skolan kan om den vill förutom att delta i kampanjen även delta i NouHätä!-tävlingen som består av tre faser.

Anmäla din skola till kampanjen nu!