Häiriötilanteisiin varautuminen esillä tämän kauden NouHädässä

Häiriötilanteisiin varautuminen esillä tämän kauden NouHädässä

Tänä lukuvuonna NouHätä!-kampanjassa nostetaan esille onnettomuuksien ehkäisyn ja onnettomuustilanteessa toimimisen lisäksi häiriötilanteisiin varautumista ja sisälle suojautumista. Uudet opetusmateriaalit tukevat tämän kauden teemaa. Yläkoululaisten keskuudessa tunnetut sosiaalisen median vaikuttajat tarttuvat haasteeseen, jossa sähköt ovat pitkään poikki.

Viimeisen vuoden aikana varautumisasiat ovat nousseet uutisiin ja keskusteluihin vahvemmin kuin vuosikymmeniin. Koronaepidemia sekä sota Euroopassa ja sen seurauksena tullut mahdollisuus esimerkiksi pitkiin sähkökatkoksiin edellyttävät ihmisiltä uudenlaista tietämystä ja osaamista. Siksi NouHätä!-kampanjan 27. kauden teemaksi on nostettu häiriötilanteisiin varautuminen.

Varautumisosaaminen on tärkeää myös kouluikäisille. He saattavat viettää suuren osan vuorokaudesta joko yksin tai ikätoveriensa seurassa. Silloin on tärkeätä osata toimia itse, jos vaikkapa sähköt tai vesi yllättäen katkeavat; mitä kannattaa tehdä ja mitä ei pidä tehdä. Varautumisasioista on NouHädän verkkosivuilla oma oppituntimateriaalinsa.

 

NouHätä!-opetusmateriaalit ovat uudistuneet

NouHädän opetusmateriaalit on ajanmukaistettu ja julkaistu verkkosivuilla. Ne jakautuvat neljään oppituntiin. Uutena sisältönä on häiriötilanteet ja sisälle suojautuminen. Taustalla on suositus, että kodeissa varaudutaan pärjäämään häiriötilanteen sattuessa 72 tuntia, jos yhteiskunnan palvelut häiriytyvät tai keskeytyvät.

Muita oppituntikokonaisuuksia ovat tulipalojen ennaltaehkäiseminen, tulipalossa toimiminen sekä tapaturmat ja onnettomuudet.

NouHätä!-kampanja vastaa peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin. Materiaalit on laadittu pedagogin ja turvallisuuden asiantuntijoiden yhteistyönä. Materiaalit ovat vapaasti opettajien ja kouluttajien hyödynnettävissä ja räätälöitävissä oman näköiseksi kokonaisuudeksi.

Tutustu uusin opetusmateriaaleihin!

 

Kampanjan somevaikuttajat tarttuivat 72hrs Challenge -haasteeseen

Kuinka koululaisten tuntemat somevaikuttajat pärjäävät ilman sähköä? Kauden teema näkyy vahvasti NouHädän sosiaalisen median kanavissa niin TikTokissa, Instagramissa kuin Facebookissakin. Kampanjan viestiä ovat tänä vuonna viemässä eteenpäin kolme somevaikuttajaa Jäätynytbanaani, Khaled Azizi sekä Veetu. Vaikuttajat vastasivat kampanjan heittämään 72hrs Challenge -varautumishaasteeseen, kukin omalla tavallaan.

Ilmoittautuminen NouHätään on käynnissä 3.2.2023 asti. Ilmoita koulusi mukaan nyt!

NouHätä! 2023-kampanja on käynnissä

NouHätä! 2023-kampanja on käynnissä

NouHätä! -kampanja on tukenut jo yli neljännesvuosisadan ajan kouluja pelastustaitojen opetuksessa. Noin 850 000 perusopetuksen kahdeksasluokkalaista on tänä aikana saanut kampanjaan liittyvää turvallisuusopetusta. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2022–2023 NouHätään on avautunut ja jatkuu 3.2.2023 asti.

Alkaneena lukuvuonna kampanjassa tuodaan esille aiempaa enemmän varautumista häiriötilanteisiin, kuten pitkiin veden ja sähkön jakeluhäiriöihin. Jo nyt verkkosivuilta löytyy monipuolisia opetusmateriaaleja, ja syksyn mittaan sivustolle päivittyy uudistettuja oppitunteja. Niissä myös varautumisasia on mukana laajemmin.

NouHätä! huipentuu jälleen kevätlukukaudella valtakunnallisiin pelastustaitokilpailuihin. Tänä lukuvuonna alkukarsinnat suoritetaan verkossa. Sen jälkeen aluekilpailut mitellään hyvinvointialueittain perinteisinä kilpailuina teoriaosuuksineen ja rastitehtävineen. Jokaisen alueen paras joukkue pääsee loppukilpailuun Kuopioon.

Ilmoittautuminen mukaan NouHätään käy vilkkaana ja mukana on jo yli 150 koulua. Ilmoittautua voi 3.2.2023 asti.

Ilmoita koulusi mukaan kampanjaan nyt.

Sitoutuneet kouluttajat ovat luoneet NouHätä!-kampanjasta menestyksen

Sitoutuneet kouluttajat ovat luoneet NouHätä!-kampanjasta menestyksen

NouHätä!-kampanjan toteuttaminen on mitä suurimmassa määrin pelastustoimen ja koulujen yhteistyötä. Kahdessakymmenessäkuudessa vuodessa NouHädästä on kehittynyt merkittävä osa pelastustoimen turvallisuusviestintää ja koulujen turvallisuusopetusta. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on muistanut monia kampanjan ansioituneita turvallisuuskouluttajia ja opettajia ansiomerkein.

Kahdenkymmenenkuuden kampanjavuoden aikana NouHätä! on tavoittanut yli 850 000 yläkoululaista. Se onkin yksi suurimmista peruskoulussa toteutettavista kampanjoista. NouHätää voisi pitää pikemmin opetusohjelmana kuin kampanjana. Toteutetaanhan sitä ympärivuotisesti vapaasti käytössä olevien opetusmateriaaleilla.

Itsekseen NouHätä! ei toteudu. Lukemattomat opettajat ja turvallisuuskouluttajat ovat parantaneet nuorten turvallisuustaitoja ja -asenteita kuluneina vuosina. Monille on kertynyt jo pitkä ja ansiokas NouHätä!-ura. Tällaisia henkilöitä SPEK on muistanut ansiomerkein ja plaketein.

Pandemiatilanteen takia NouHädän 25-vuotisjuhlat jäivät väliin, joten kampanjalähettiläs Risto Vesalainen on matkoillaan luovuttanut mitaleita ja plaketteja ansioituneille nouhätäilijöille.

– On hienoa, että kentällä on niin paljon kampanjalle omistautuneita ihmisiä, jotka ovat ottaneet turvallisuuden edistämisen sydämen asiakseen, iloitsee kampanjalähettiläs Risto Vesalainen ja lupailee, että ansiomerkkien jako saa tulevien kausien aikana jatkoakin.

NouHätä! Kaikkien koulujen vuosisuunnitelmaan

Henkilöiden sitoutuneisuus kampanjan toteuttamiseen on erittäin hyvä asia. Vielä hienompaa olisi se, että kaikki koulut ottaisivat kampanjan osaksi vuosittaista ohjelmaansa. Ovathan NouHädässä käsiteltävät asiat sellaisia, jotka kuuluvat peruskoulun opetussuunnitelmaan.

– Tässä suhteessa avainasemassa ovat koulujen rehtorit, jotka viime kädessä vastaavat siitä, mitä asioita kussakin koulussa opetetaan, haastaa Vesalainen.

NouHädän tavoite on lyödä itsensä läpi kaikissa yläkouluissa. Tällä hetkellä tavoitetaan noin 75 prosenttia kouluista ja kahdeksasluokkalaisista, ja sataan prosenttiin pääseminen edellyttää saumatonta sitoutumista nimenomaan kouluilta ja pelastuslaitoksilta organisaatioina.

– Jotkut pelastuslaitokset pääsevät sataan prosenttiin vuosittain, joten tavoite ei ole valtakunnallisestikaan mahdoton, miettii kampanjalähettiläs.

Kahdeksasluokkaiset ovat kohderyhmä, joka on nostettu esiin myös pelastustoimen toimintaohjelmassa onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Kasiluokkalaisten tavoittamiseksi NouHädästä on kehittynyt mitä mainioin työkalu yhteistyössä aktiivisen kentän kanssa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö onnittelee ansioituneita NouHädän parissa työskenteleviä.