TIETOA NOUHÄTÄ!-KAMPANJASTA

Monet onnettomuudet voi itse estää, jos huomaa vaaranpaikat ja tietää miten voi parantaa turvallisuutta. Entä osaatko toimia ja auttaa, jos onnettomuus sittenkin sattuu?

NouHätä!-kampanja on yläluokkien valtakunnallinen pelastustaitokampanja. Kampanja lisää nuorten valmiuksia ennakoida ja estää vaaratilanteita. Kampanjassa nuori oppii taitoja toimia onnettomuustilanteissa oikein. NouHätä!-kampanja tavoittaa vuosittain yli 45 000 nuorta ympäri Suomen.

Turvallisuusopetusta varten on sähköinen oppimateriaali, jonka opettaja saa käyttöönsä oppimateriaalipankista. Koulu voi toteuttaa opetuksen itse tai pyytää apua pelastuslaitokselta.

NouHätä!-kampanjassa oppii:

 • huomaamaan tapaturma- ja palovaaroja
 • miten tapaturmia voi estää sattumasta
 • yleisimmät tulipalojen syttymissyyt ja miten voi parantaa kodin paloturvallisuutta
 • tulella leikittelyn vaarat ja sytyttäjälle koituvat vastuut
 • jokaisen auttamisvelvollisuus hätätilanteissa
 • ensitoimet tulipalon, liikenneonnettomuuden, tapaturman, sairaus kohtauksen tai muun onnettomuuden sattuessa
 • hätäilmoitus 112
 • jokamiehen hätäensiaputaidot
 • tulipalon alun sammuttaminen
 • yleinen vaaramerkki ja varautuminen poikkeustilanteisiin

NOUHÄTÄ!-KILPAILU

 1. Vähintään tunnin turvallisuusopetuksen jälkeen 8.-luokkalaiset voivat muodostaa kolmen hengen joukkueita ja osallistua NouHätä!-kilpailuun.
 2. Alkukarsintavaihe järjestetään viimeistään maaliskuussa.
 3. Aluekilpailut järjestetään huhtikuun alussa.
 4. Aluekilpailuiden 22 voittajajoukkuetta kutsutaan loppukilpailuun Pelastusopistolle Kuopioon.
 5. Loppukilpailussa kaikki joukkueet palkitaan. Voittajat saavat lisäksi 2000 euron turvallisuuspalkinnon. Kärkijoukkueet palkitaan myös henkilökohtaisilla palkinnoilla.

Mitä kilpailussa täytyy osata?

Kilpailuissa on teoriakysymykset sekä käytännön tehtävät. Ne perustuvat pääsääntöisesti oppimateriaalipankissa olevaan oppilaiden sähköiseen Nou-Hätä!-oppiaineistoon, nettisivujen muihin oppiaineistoihin sekä NouHätä!-oppitunteihin. Myös sellaisia kysymyksiä ja tehtäviä voi olla, jotka oletetaan kuuluvan jokaisen kansalaisen turvataitoihin.
Lisäksi voi olla yllätystehtäviä.

Kilpailumenestyksen ratkaisevat tiedot, taidot ja joukkueen ryhmätyön sujuvuus. Kädentaidoista ja nokkelasta arkijärjenkäytöstä on etua kilpailuissa. Joskus menestys ja palkintojen saavuttaminen ovat kiinni myös hyvästä tuurista.

Kilpailussa menestyy, kun tunnistaa vaaranpaikat ja osaa parantaa niin omaa kuin muidenkin turvallisuutta. Lisäksi pitää osata toimia tarkoituksenmukaisesti hätätilanteissa.

Miten kilpailuun pääsee mukaan?

Kaikki ilmoittautuneet koulut kutsutaan mukaan kilpailuun.

Digitaalisista kilpailuista tieto tulee suoraan kampanjaan ilmoittautuneille kouluille. Pelastuslaitos ohjeistaa kouluja muiden kilpailuvaiheiden toteuttamisesta.

KAMPANJAN JA KILPAILUN AIKATAULU 2024

Ilmoittautuminen syys–helmikuussa

• Ilmoittautuminen on auki 11.9.2023-2.2.2024.
• Opetusmateriaalit ovat käytössä ympäri vuoden.

Kun koulu osallistuu pelkästään NouHätä!-kampanjaan

• Opiskella voi omassa tahdissa
• Opiskelun tukena toimivat NouHädän monipuoliset materiaalit niin opettajille kuin oppilaille
• Opiskelussa voi hyödyntää BFireSafe@School -hankkeen materiaaleja, jotka laajentavat NouHädän oppisisältöjä. Materiaalit löytyvät osoitteesta: http://bfiresafeatschool.eu/

Kun koulu osallistuu NouHätä!-kilpailuun

• Digitaalisten kilpailuiden osallistumisohjeet lähetetään suoraan kampanjaan ilmoittautuneille kouluille
• Opettaja voi sopia pelastuslaitoksen kanssa kilpailuihin valmistautumisesta
• Opiskelun tulee olla toteutettu karsintavaiheeseen mennessä

NouHätä!-kilpailuaikataulut 2024

Digitaalinen alkukarsinta 12.2.-1.3.2024.

Aluekilpailu torstaina 4.4.2024.

Loppukilpailu torstaina 25.4.2024.

NouHätä!-kilpailupalkinnot 2024

Voittajajoukkue saa 2000 euron turvallisuuspalkinnon (lahjasekin) sekä NouHätä!-voittajien kiertopalkinnon kultaisen kypärän. Loppukilpailun kolmen parhaan joukkueen jäsenet palkitaan lisäksi henkilökohtaisin tavarapalkinnoin.

KAMPANJAN JÄRJESTÄJÄT

Kampanjan järjestävät pelastuslaitokset ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö yhteistyössä sisäministeriön, Opetushallituksen, Pelastusopiston, pelastusliittojen ja Suomen Palopäällystöliiton kanssa. Kampanjan rahoittaa Palosuojelurahasto.

YHTEYSTIEDOT

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
nouhata@spek.fi

Pelastuslaitokset

Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Vesa Kultanen
vesa.kultanen@ekhva.fi

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Petri Järvensivu
petri.jarvensivu@hyvaep.fi

Etelä-Savon pelastuslaitos
Juha Kauppinen
juha.kauppinen@etelasavonha.fi

Helsingin pelastuslaitos
Paula Luuri
nouhata@hel.fi

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Patrick Franck
patrick.franck@pelastustoimi.fi

Kainuun pelastuslaitos
Juha Nuorala
juha.nuorala@kaipe.fi

Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Esa Tuominen
esa.tuominen@omahame.fi

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos
Jari Nygård
jari.nygard@pelastustoimi.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos
Oona Höök
oona.hook@pelastustoimi.fi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Leena Malinen
leena.malinen@vakehyva.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos
Eero Valojää
eero.valojaa@kymenhva.fi

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Timo Levänen
timo.levanen@pelastustoimi.fi

Lapin pelastuslaitos
Riku Mäenpää
riku.maenpaa@lapinpelastuslaitos.fi

Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mari Ukkonen
mari.ukkonen@paijatha.fi

Pirkanmaan pelastuslaitos
Liisa Mustila
liisa.mustila@pirha.fi

Pohjanmaan pelastuslaitos
Tanja Nyqvist
tanja.nyqvist@ovph.fi

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Tero Kuittinen
tero.kuittinen@pelastustoimi.fi

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Heikki Viia
heikki.viia@pohde.fi

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Aleksi Immonen
aleksi.immonen@pshyvinvointialue.fi

Satakunnan pelastuslaitos
Mikko Puolitaival
mikko.puolitaival@pelastustoimi.fi

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Tanja Uusitalo
tanja.uusitalo@varha.fi

Yhteistyössä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry

SPEK – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö toimii palo- ja pelastusalan sekä väestönsuojelun ja varautumisen asiantuntijana. SPEK kouluttaa, valistaa ja opastaa kansalaisia turvalliseen huomiseen.

http://www.spek.fi/
Palosuojelurahasto

Palosuojelurahasto

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka toimii sisäministeriön hoidossa ja valvonnassa. Rahasto myöntää vuosittain avustuksia noin yhdeksän miljoonaa euroa tulipalon ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Keskeisimpiä avustuskohteita ovat olleet pelastusalan järjestöjen koulutus- ja valistustoiminta, alaa tukevat tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä kaluston hankinta ja paloasemien rakentaminen.

http://palosuojelurahasto.fi/
Sisäministeriö

Sisäministeriö

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ministeriö rakentaa turvallista, vastuullista ja välittävää Suomea edistämällä moniarvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttoa.

http://www.intermin.fi/
Opetushallitus

Opetushallitus

Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön (mm. kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot) sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä.

http://www.oph.fi/
Pelastusopisto

Pelastusopisto

Pelastusopisto on sisäasiainministeriön alainen oppilaitos, joka vastaa pelastustoimen ja hätäkeskusten ammatillisesta koulutuksesta, normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen tähtäävästä koulutuksesta sekä kansainvälisiin pelastustoimen- ja siviilikriisinhallintatehtäviin valmentavasta koulutuksesta.

http://www.pelastusopisto.fi/
Suomen Palopäällystöliitto

Suomen Palopäällystöliitto

Suomen Palopäällystöliitto on vuonna 1932 perustettu valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on kohottaa ja edistää henkilö- ja omaisuusturvallisuutta erilaisten onnettomuuksien varalta ja sattuessa.

http://www.sppl.fi/
Pelastuslaitokset

Pelastuslaitokset

Suomessa pelastustoimen tehtäviä hoitavat 22 alueellista pelastuslaitosta. Pelastuslaitokset toimivat onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Tämän lisäksi Ahvenanmaalla pelastustoimiala on poikkeusolojen väestönsuojelua lukuun ottamatta järjestetty maakunnan omalla lainsäädännöllä.

http://www.pelastuslaitokset.fi/

Pelastusliitot

Suomessa toimii 13 pelastusliittoa, jotka mm. tuottavat pelastustoimen koulutusta ja kehittävät alueensa turvallisuutta valistaen ja neuvoen. NouHätä!-kampanjassa pelastuslittojen keskeisin rooli on koordinoida aluekilpailujen järjestelyt.

https://www.spek.fi/tietoa-spekista/toiminta-ja-organisaatio/jasenet-ja-pelastusliitot/