Kampanja

Kampanja

NouHätä!-kampanja

Monet onnettomuudet voi itse estää, jos huomaa vaaranpaikat ja tietää miten voi parantaa turvallisuutta. Entä osaatko toimia ja auttaa, jos onnettomuus sittenkin sattuu?

NouHätä!-kampanja on yläluokkien valtakunnallinen pelastustaitokampanja. Kampanja lisää nuorten valmiuksia ennakoida ja estää vaaratilanteita. Kampanjassa nuori oppii taitoja toimia onnettomuustilanteissa oikein. NouHätä!-kampanja tavoittaa vuosittain n. 40 000 nuorta ympäri Suomen.

Turvallisuusopetusta varten on sähköinen oppimateriaali, jonka opettaja saa käyttöönsä oppimateriaalipankista. Koulu voi toteuttaa opetuksen itse tai pyytää apua pelastuslaitokselta.

NouHätä!-kampanjassa oppii:

 • huomaamaan tapaturma- ja palovaaroja
 • miten tapaturmia voi estää sattumasta
 • yleisimmät tulipalojen syttymissyyt ja miten voi parantaa kodin paloturvallisuutta
 • tulella leikittelyn vaarat ja sytyttäjälle koituvat vastuut
 • jokaisen auttamisvelvollisuus hätätilanteissa
 • ensitoimet tulipalon, liikenneonnettomuuden, tapaturman, sairauskohtauksen tai muun onnettomuuden sattuessa
 • hätäilmoitus 112
 • jokamiehen hätäensiaputaidot
 • tulipalon alun sammuttaminen
 • yleinen vaaramerkki ja varautuminen poikkeustilanteisiin

 

NouHätä!-kilpailu

 • Opetuksen jälkeen 8.-luokkalaiset voivat muodostaa kolmen hengen joukkueita ja osallistua NouHätä!-kilpailuun.
 • Alkukarsinnat käydään viimeistään maaliskuussa.
 • Alkukarsintojen parhaat joukkueet kutsutaan aluekilpailuihin, jotka järjestetään huhtikuussa.
 • Aluekilpailujen 22 voittajajoukkuetta pääsevät toukokuussa mielenkiintoiselle matkalle Pelastusopistolle Kuopioon, valtakunnalliseen loppukilpailuun.
 • Loppukilpailussa kaikki joukkueet palkitaan. Voittajat saavat lisäksi 1000 euron turvallisuuspalkinnon. Kärkijoukkueet palkitaan myös henkilökohtaisilla palkinnoilla.

Mitä kilpailussa täytyy osata?

Kilpailuissa on teoriakysymykset sekä käytännön tehtävät. Ne perustuvat pääsääntöisesti oppimateriaalipankissa olevaan oppilaiden sähköiseen NouHätä!-oppiaineistoon, nettisivujen muihin oppiaineistoihin sekä NouHätä!-oppitunteihin. Myös sellaisia kysymyksiä ja tehtäviä voi olla, jotka oletetaan kuuluvan jokaisen kansalaisen turvataitoihin. Lisäksi voi olla yllätystehtäviä.

Kilpailumenestyksen ratkaisevat tiedot, taidot ja joukkueen ryhmätyön sujuvuus. Kädentaidoista ja nokkelasta arkijärjenkäytöstä on etua kilpailuissa. Joskus menestys ja palkintojen saavuttaminen ovat kiinni myös hyvästä tuurista.

Kilpailussa menestyy, kun tunnistaa vaaranpaikat ja osaa parantaa niin omaa kuin muidenkin turvallisuutta. Lisäksi pitää osata toimia tarkoituksenmukaisesti hätätilanteissa.

Miten kilpailuun pääsee mukaan?

Opettaja sopii kilpailuun osallistumisesta pelastuslaitoksen kanssa.

 

Kampanjan ja kilpailun aikataulu 2019

Ilmoittautuminen syys–helmikuussa

 • Ilmoittautuminen 1.9.2018-1.2.2019
 • Opintoasema on auki ympäri vuoden.

Kun koulu osallistuu pelkästään NouHätä!-kampanjaan

Kun koulu osallistuu NouHätä!-kilpailuun

 • Opettajan tulee sopia pelastuslaitoksen kanssa kilpailusta hyvissä ajoin ennen alkukarsintaa.
 • Opiskelun tulee olla toteutettu alkukarsintaan mennessä.

Alkukarsinta viimeistään maaliskuussa

Alkukarsinta halukkaille oppilaille tulee järjestää 15.3.2019 mennessä.

Aluekilpailu maaliskuussa

Aluekilpailut järjestetään torstaina 28.3.2019.

Loppukilpailu huhtikuussa

Loppukilpailu järjestetään Kuopiossa Pelastusopistolla torstaina 25.4.2019.

 

Kampanjan järjestäjät

Kampanjan järjestävät pelastuslaitokset ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK yhteistyössä sisäministeriön, Opetushallituksen, Pelastusopiston, pelastusliittojen ja Suomen Palopäällystöliiton kanssa. Kampanjan rahoittaa Palosuojelurahasto.