INFO

TIETOA NOUHÄTÄ-KAMPANJASTA

Monet onnettomuudet voi itse estää, jos huomaa vaaranpaikat ja tietää miten voi parantaa turvallisuutta. Entä osaatko toimia ja auttaa, jos onnettomuus sittenkin sattuu?

NouHätä!-kampanja on yläluokkien valtakunnallinen pelastustaitokampanja. Kampanja lisää nuorten valmiuksia ennakoida ja estää vaaratilanteita. Kampanjassa nuori oppii taitoja toimia onnettomuustilanteissa oikein. NouHätä!-kampanja tavoittaa vuosittain n. 40 000 nuorta ympäri Suomen.

Turvallisuusopetusta varten on sähköinen oppimateriaali, jonka opettaja saa käyttöönsä oppimateriaalipankista. Koulu voi toteuttaa opetuksen itse tai pyytää apua pelastuslaitokselta.

NouHätä!-kampanjassa oppii:

 • huomaamaan tapaturma- ja palovaaroja
 • miten tapaturmia voi estää sattumasta
 • yleisimmät tulipalojen syttymissyyt ja miten voi parantaa kodin paloturvallisuutta
 • tulella leikittelyn vaarat ja sytyttäjälle koituvat vastuut
 • jokaisen auttamisvelvollisuus hätätilanteissa
 • ensitoimet tulipalon, liikenneonnettomuuden, tapaturman, sairaus kohtauksen tai muun onnettomuuden sattuessa
 • hätäilmoitus 112
 • jokamiehen hätäensiaputaidot
 • tulipalon alun sammuttaminen
 • yleinen vaaramerkki ja varautuminen poikkeustilanteisiin

NOUHÄTÄ!-KILPAILU

 1. Vähintään tunnin turvallisuusopetuksen  jälkeen 8.-luokkalaiset voivat muodostaa kolmen hengen joukkueita ja osallistua NouHätä!-kilpailuun.
 2. Alkukarsinnat käydään viimeistään maaliskuussa.
 3. Alkukarsintojen parhaat joukkueet kutsutaan aluekilpailuihin, jotka järjestetään huhtikuussa.
 4. Aluekilpailujen 22 voittajajoukkuetta pääsevät huhtikuun lopussa mielenkiintoiselle matkalle Pelastusopistolle Kuopioon, valtakunnalliseen loppukilpailuun.
 5. Loppukilpailussa kaikki joukkueet palkitaan. Voittajat saavat lisäksi 2000 euron turvallisuuspalkinnon. Kärkijoukkueet palkitaan myös henkilökohtaisilla palkinnoilla.

Mitä kilpailussa täytyy osata?

Kilpailuissa on teoriakysymykset sekä käytännön tehtävät. Ne perustuvat pääsääntöisesti oppimateriaalipankissa olevaan oppilaiden sähköiseen Nou-Hätä!-oppiaineistoon, nettisivujen muihin oppiaineistoihin sekä NouHätä!-oppitunteihin. Myös sellaisia kysymyksiä ja tehtäviä voi olla, jotka oletetaan kuuluvan jokaisen kansalaisen turvataitoihin.
Lisäksi voi olla yllätystehtäviä.

Kilpailumenestyksen ratkaisevat tiedot, taidot ja joukkueen ryhmätyön sujuvuus. Kädentaidoista ja nokkelasta arkijärjenkäytöstä on etua kilpailuissa. Joskus menestys ja palkintojen saavuttaminen ovat kiinni myös hyvästä tuurista.

Mitä kilpailussa täytyy osata?

Kilpailuissa on teoriakysymykset sekä käytännön tehtävät. Ne perustuvat pääsääntöisesti oppimateriaalipankissa olevaan oppilaiden sähköiseen Nou-Hätä!-oppiaineistoon, nettisivujen muihin oppiaineistoihin sekä NouHätä!-oppitunteihin. Myös sellaisia kysymyksiä ja tehtäviä voi olla, jotka oletetaan kuuluvan jokaisen kansalaisen turvataitoihin.
Lisäksi voi olla yllätystehtäviä.

Kilpailumenestyksen ratkaisevat tiedot, taidot ja joukkueen ryhmätyön sujuvuus. Kädentaidoista ja nokkelasta arkijärjenkäytöstä on etua kilpailuissa. Joskus menestys ja palkintojen saavuttaminen ovat kiinni myös hyvästä tuurista.

Kilpailussa menestyy, kun tunnistaa vaaranpaikat ja osaa parantaa niin omaa kuin muidenkin turvallisuutta. Lisäksi pitää osata toimia tarkoituksenmukaisesti hätätilanteissa.

Miten kilpailuun pääsee mukaan?

Opettaja sopii kilpailuun osallistumisesta pelastuslaitoksen kanssa.

KAMPANJAN JA KILPAILUN AIKATAULU 2021

Ilmoittautuminen syys–helmikuussa

• Ilmoittautuminen on auki 15.9.2020-12.2.2021.
• Opetusmateriaalit ovat käytössä ympäri vuoden.

Kun koulu osallistuu pelkästään NouHätä!-kampanjaan

• Opiskella voi omassa tahdissa
• Opiskelun tukena toimivat NouHädän monipuoliset materiaalit niin opettajille kuin oppilaille
• Osana opiskelua voi olla Palometri. Lisätietoja ja Palometrin ohjeet löytyvät:
https://paloturvallisuusviikko.fi/palometri/koulut/

Kun koulu osallistuu NouHätä!-kilpailuun

• Opettajan tulee sopia pelastuslaitoksen kanssa kilpailusta hyvissä ajoin ennen alkukarsintaa
• Opiskelun tulee olla toteutettu alkukarsintaan mennessä

Alkukarsinta viimeistään maaliskuussa

Alkukarsintajärjestelyistä tiedotetaan lisää syksyn 2020 aikana.

Aluekilpailu huhtikuun alussa

Aluekilpailujärjestelyistä tiedotetaan lisää syksyn 2020 aikana.

Loppukilpailu huhtikuussa

NouHätä!-loppukilpailun järjestelyistä tiedotetaan lisää syksyn 2020 aikana.

KAMPANJAN JÄRJESTÄJÄT

Kampanjan järjestävät pelastuslaitokset ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK yhteistyössä sisäministeriön, Opetushallituksen, Pelastusopiston, pelastusliittojen, Suomen Palopäällystöliiton ja Nuorisovaltuustojen liiton kanssa. Kampanjan rahoittaa Palosuojelurahasto.

YHTEYSTIEDOT

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Koordinaattori Elias Kivelä
puh. 040 512 0055
nouhata@spek.fi

NouHätä!-lähettiläs Risto Vesalainen
puh. 046 949 9545
risto.vesalainen@spek.fi

Pelastuslaitokset

Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Vesa Kultanen
vesa.kultanen@ekpelastuslaitos.fi

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Petri Järvensivu
petri.jarvensivu@seinajoki.fi

Etelä-Savon pelastuslaitos
Juha Kauppinen
juha.kauppinen@espl.fi

Helsingin pelastuslaitos
Paula Luuri
nouhata@hel.fi

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Patrick Franck
patrick.franck@porvoo.fi

Jokilaaksojen pelastuslaitos
Harri Pyyhtiä
harri.pyyhtia@jokipelastus.fi

Kainuun pelastuslaitos
Juha Nuorala
juha.nuorala@kaipe.fi

Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Esa Tuominen
esa.tuominen@pelastuslaitos.fi

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos
Jari Nygård
jari.nygard@kokkola.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos
Markku Mantere
markku.mantere@jkl.fi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Leena Malinen
leena.malinen@vantaa.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos
Ari Särkkä
ari.sarkka@kympe.fi

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Timo Levänen
timo.levanen@espoo.fi

Lapin pelastuslaitos
Tuomas Korhonen
tuomas.korhonen@lapinpelastuslaitos.fi

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Heikki Viia
heikki.viia@ouka.fi

Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Jarmo Kouhia
jarmo.kouhia@phpela.fi

Pirkanmaan pelastuslaitos
Antti Kärkkäinen
antti.karkkainen@tampere.fi

Pohjanmaan pelastuslaitos
Tanja Nyqvist
tanja.nyqvist@vaasa.fi

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Tero Kuittinen
tero.kuittinen@pkpelastuslaitos.fi

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Matti Arppe
matti.arppe@kuopio.fi

Satakunnan pelastuslaitos
Mikko Puolitaival
mikko.puolitaival@satapelastus.fi

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Tanja Uusitalo
tanja.uusitalo@turku.fi

Yhteistyössä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry

SPEK – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö toimii palo- ja pelastusalan sekä väestönsuojelun ja varautumisen asiantuntijana. SPEK kouluttaa, valistaa ja opastaa kansalaisia turvalliseen huomiseen.

http://www.spek.fi/
Palosuojelurahasto

Palosuojelurahasto

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka toimii sisäministeriön hoidossa ja valvonnassa. Rahasto myöntää vuosittain avustuksia noin yhdeksän miljoonaa euroa tulipalon ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Keskeisimpiä avustuskohteita ovat olleet pelastusalan järjestöjen koulutus- ja valistustoiminta, alaa tukevat tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä kaluston hankinta ja paloasemien rakentaminen.

http://palosuojelurahasto.fi/
Sisäministeriö

Sisäministeriö

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ministeriö rakentaa turvallista, vastuullista ja välittävää Suomea edistämällä moniarvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttoa.

http://www.intermin.fi/
Opetushallitus

Opetushallitus

Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön (mm. kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot) sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä.

http://www.oph.fi/
Pelastusopisto

Pelastusopisto

Pelastusopisto on sisäasiainministeriön alainen oppilaitos, joka vastaa pelastustoimen ja hätäkeskusten ammatillisesta koulutuksesta, normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen tähtäävästä koulutuksesta sekä kansainvälisiin pelastustoimen- ja siviilikriisinhallintatehtäviin valmentavasta koulutuksesta.

http://www.pelastusopisto.fi/
Suomen Palopäällystöliitto

Suomen Palopäällystöliitto

Suomen Palopäällystöliitto on vuonna 1932 perustettu valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on kohottaa ja edistää henkilö- ja omaisuusturvallisuutta erilaisten onnettomuuksien varalta ja sattuessa.

http://www.sppl.fi/

Pelastuslaitokset

Suomessa toimii 22 pelastuslaitosta, jotka tuottavat ympärivuorokauden turvallisuuspalveluita kaikkialla Suomessa. Tämän lisäksi Ahvenanmaalla pelastustoimiala on poikkeusolojen väestönsuojelua lukuun ottamatta järjestetty maakunnan omalla lainsäädännöllä.

http://www.pelastuslaitokset.fi/

Pelastusliitot

Suomessa toimii 13 pelastusliittoa, jotka mm. tuottavat pelastustoimen koulutusta ja kehittävät alueensa turvallisuutta valistaen ja neuvoen. NouHätä!-kampanjassa pelastuslittojen keskeisin rooli on koordinoida aluekilpailujen järjestelyt.

http://www.spek.fi/pelastusliitot