Kampanjan info

Tietoa NouHätä!-kampanjasta

Monet onnettomuudet voi itse estää, jos huomaa vaaranpaikat ja tietää miten voi parantaa turvallisuutta. Entä osaatko toimia ja auttaa, jos onnettomuus sittenkin sattuu?

NouHätä!-kampanja on yläluokkien valtakunnallinen pelastustaitokampanja. Kampanja lisää nuorten valmiuksia ennakoida ja estää vaaratilanteita. Kampanjassa nuori oppii taitoja toimia onnettomuustilanteissa oikein. NouHätä!-kampanja tavoittaa vuosittain yli 45 000 nuorta ympäri Suomen.

Turvallisuusopetusta varten on sähköinen oppimateriaali, jonka opettaja saa käyttöönsä oppimateriaalipankista. Koulu voi toteuttaa opetuksen itse tai pyytää apua pelastuslaitokselta.

Play Video about Mode_on_videokuva

NouHätä!-kampanjassa oppii:

 • huomaamaan tapaturma- ja palovaaroja
 • miten tapaturmia voi estää sattumasta
 • yleisimmät tulipalojen syttymissyyt ja miten voi parantaa kodin paloturvallisuutta
 • tulella leikittelyn vaarat ja sytyttäjälle koituvat vastuut
 • jokaisen auttamisvelvollisuus hätätilanteissa
 • ensitoimet tulipalon, liikenneonnettomuuden, tapaturman, sairauskohtauksen tai muun onnettomuuden sattuessa
 • hätäilmoitus 112
 • jokamiehen hätäensiaputaidot
 • tulipalon alun sammuttaminen
 • yleinen vaaramerkki ja varautuminen poikkeustilanteisiin

NouHätä!-kilpailu

 1. Vähintään tunnin turvallisuusopetuksen jälkeen 8.-luokkalaiset voivat muodostaa kolmen hengen joukkueita ja osallistua NouHätä!-kilpailuun.
 2. Alkukarsintavaihe järjestetään viimeistään maaliskuussa.
 3. Aluekilpailut järjestetään huhtikuun alussa.
 4. Aluekilpailuiden 21 voittajajoukkuetta kutsutaan loppukilpailuun Pelastusopistolle Kuopioon.
 5. Loppukilpailussa kaikki joukkueet palkitaan. Voittajat saavat lisäksi 2000 euron turvallisuuspalkinnon. Kärkijoukkueet palkitaan myös henkilökohtaisilla palkinnoilla.
Kolmen_kollaasi1

Mitä kilpailussa täytyy osata

Kilpailuissa on teoriakysymykset sekä käytännön tehtävät. Ne perustuvat pääsääntöisesti oppimateriaalipankissa olevaan oppilaiden sähköiseen NouHätä!-oppiaineistoon, nettisivujen muihin oppiaineistoihin sekä NouHätä!-oppitunteihin. Myös sellaisia kysymyksiä ja tehtäviä voi olla, jotka oletetaan kuuluvan jokaisen kansalaisen turvataitoihin. Lisäksi voi olla yllätystehtäviä.

Kilpailumenestyksen ratkaisevat tiedot, taidot ja joukkueen ryhmätyön sujuvuus. Kädentaidoista ja nokkelasta arkijärjenkäytöstä on etua kilpailuissa. Joskus menestys ja palkintojen saavuttaminen ovat kiinni myös hyvästä tuurista.

Kilpailussa menestyy, kun tunnistaa vaaranpaikat ja osaa parantaa niin omaa kuin muidenkin turvallisuutta. Lisäksi pitää osata toimia tarkoituksenmukaisesti hätätilanteissa.

Miten kilpailuun pääsee mukaan?

Kaikki ilmoittautuneet koulut kutsutaan mukaan kilpailuun. Digitaalisista kilpailuista tieto tulee suoraan kampanjaan ilmoittautuneille kouluille. Pelastuslaitos ohjeistaa kouluja muiden kilpailuvaiheiden toteuttamisesta.

Kampanjan ja kilpailun aikataulu 2024

Ilmoittautuminen syys–helmikuussa

 • Ilmoittautuminen on auki 11.9.2023-2.2.2024.
 • Opetusmateriaalit ovat käytössä ympäri vuoden.

Kun koulu osallistuu pelkästään NouHätä!-kampanjaan

 • Opiskella voi omassa tahdissa
 • Opiskelun tukena toimivat NouHädän monipuoliset materiaalit niin opettajille kuin oppilaille
 • Opettaja voi sopia pelastuslaitoksen kanssa opetuksesta
 • Opiskelussa voi hyödyntää BFireSafe@School -hankkeen materiaaleja, jotka laajentavat NouHädän oppisisältöjä. Materiaalit löytyvät osoitteesta: https://bfiresafeatschool.eu

Kun koulu osallistuu NouHätä!-kilpailuun

 • Digitaalisen alkukarsinnan osallistumisohjeet lähetetään suoraan kampanjaan ilmoittautuneille kouluille
 • Aluekilpailun järjestäjä kutsuu alkukarsinnasta aluekilpailuun selvinneet joukkueet kilpailuun
 • Opettaja voi sopia pelastuslaitoksen kanssa kilpailuihin valmistautumisesta
 • Opiskelun tulee olla toteutettu karsintavaiheeseen mennessä

NouHätä!-kilpailuaikataulut 2024

 • Digitaalinen alkukarsinta 12.2.-1.3.2024.
 • Aluekilpailu torstaina 4.4.2024.
 • Loppukilpailu torstaina 25.4.2024.

NouHätä!-kilpailupalkinnot 2024

Voittajajoukkue saa 2000 euron turvallisuuspalkinnon (lahjasekin) sekä NouHätä!-voittajien kiertopalkinnon kultaisen kypärän. Loppukilpailun kolmen parhaan joukkueen jäsenet palkitaan lisäksi henkilökohtaisin tavarapalkinnoin.

Kampanjan järjestäjät

Kampanjan järjestävät pelastuslaitokset ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö yhteistyössä sisäministeriön, Opetushallituksen, Pelastusopiston, pelastusliittojen ja Suomen Palopäällystöliiton kanssa. Kampanjan rahoittaa Palosuojelurahasto.

Yhteystiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry