NOUHÄTÄ!-KAMPANJEN

Visste du att olika olycksfall är den vanligaste dödsorsaken bland unga i Finland? Ifall man lägger märke till faroplatser och vet hur man förbättrar säkerheten kan man själv förhindra många olyckor. Vet du hur man ska agera och hjälpa ifall det trots allt inträffar en olycka?

NouHätä!-kampanjen är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap. Kampanjen ökar ungas beredskap att förutse och förhindra farosituationer. I kampanjen lär sig ungdomar att agera rätt vid olyckssituationer.

Läraren får ta del av elektroniskt undervisningsmaterial för säkerhetsundervisningen. Skolan kan genomföra undervisningen själv eller be om hjälp av räddningsverket.

I NouHätä!-kampanjen man lär sig följande saker:

 • att upptäcka faror för olycksfall och brand
 • hur olycksfall kan förhindras
 • vanligaste antändningsorsakerna för bränder och hur man kan förbättra brandsäkerheten i hemmet
 • faror med att leka med elden och vilket ansvar den har som tänder på
 • att var och en har skyldighet att hjälpa vid en nödsituation
 • första åtgärderna när det inträffar en brand, trafikolycka, olycksfall, sjukdomsattack eller annan olycka
 • nödanmälan till 112
 • kunskaper i nödförsta hjälpen som var och en ska kunna
 • att släcka en initialbrand
 • allmänna farosignalen och beredskap för undantagsförhållanden

NOUHÄTÄ!-TÄVLINGEN

 1. Efter undervisningen kan åttondeklassisterna om de vill bilda lag som består av tre personer och delta i NouHätä!-tävlingen.
 2. Kvaltävling ordnas senast i mars.
 3. Regiontävling ordnas i början av april.
 4. De 22 bästa lagen i regiontävlingar får inbjudan till finalen som ordnas på Räddningsinstitutet i Kuopio.
 5. I finalen alla lagen får priser. Vinnarna får ett säkerhetspris för 2000 euro.

Vilka kunskaper behövs i tävlingen?

Tävlingarna består av teoriprov och praktiska uppgifter. De baserar sig i huvudsak på det elektroniska NouHätä!-studiematerialet för elever, övrigt undervisningsmaterial på webbplatsen samt NouHätä!-lektionerna. Det kan även finnas frågor och uppgifter som anses vara sådana säkerhetskunskaper som varje medborgare ska kunna. Det kan dessutom finnas överraskningsuppgifter.

Faktorerna som avgör framgången i tävlingen är kunskap, färdigheter och att arbetet i gruppen löper smidigt. I tävlingen har man nytta av praktiska färdigheter och enkelt bondförstånd. Ibland är det även god tur som avgör framgången och om man står på prispallen.

När man identifierar faroplatser och kan förbättra säkerheten når man framgång i tävlingen. Dessutom måste man kunna agera på ett ändamålsenligt sätt vid nödsituationer.

Hur gör man för att vara med i tävlingen?

Alla anmälda skolor inbjuds att delta i tävlingen.

Information om de digitala tävlingarna kommer att skickas direkt till anmälda skolor. Räddningsverket ger anvisningar om andra tävlingsskeden till skolorna.

TIDTABELL FÖR KAMPANJEN OCH TÄVLINGEN 2023

Anmälning september–februari

• Anmälningen 12.9.2022-3.2.2023

När enbart deltar i NouHätä!-kampanjen

• Kan man studera i egen takt.
• Som en del av undervisningen kan man användas BFireSafe@School projektets material. Material finns på webbsidan http://bfiresafeatschool.eu/

Skolan deltar i NouHätä!-tävlingen

• Information om de digitala tävlingarna kommer att skickas direkt till anmälda skolor.
• Läraren kan komma överens med räddningsverket om förberedelserna inför tävlingarna.
• Undervisningen ska vara genomförd före kvaltävlingen.

NouHätä! digital tävlingar 2023

Digital kvaltävling 27.2.-17.3.2023.

Regiontävling på tisdag 4.4.2023.

Finalen på torsdag 27.4.2023.

NouHätä! tävlingspriser 2023

Vinnarna får en presentcheck på 2 000 euro och ett rotationspris, NouHätä! guldhjälm. Medlemmarna i de tre bästa lagen i finalen får personliga varupriser.

KAMPANJENS ARRANGÖRER

Kampanjen ordnas av räddningsverken och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland i samarbete med inrikesministeriet, Undervisningsstyrelsen, Räddningsinstitutet, räddningsförbunden och Finlands Brandbefälsförbund. Kampanjen finansieras av Brandskyddsfonden.

KONTAKTUPPGIFTER

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Koordinaattori Elias Kivelä
puh. 040 512 0055
nouhata@spek.fi

NouHätä!-lähettiläs Risto Vesalainen
puh. 046 949 9545
risto.vesalainen@spek.fi

Räddningsverken

Ådalens räddningsverk (Norra Österbottens räddningsverk)
Heikki Viia
heikki.viia@pohde.fi

Birkalands räddningsverk
Liisa Mustila
liisa.mustila@pirha.fi

Egentliga Finlands räddningsverk
Tanja Uusitalo
tanja.uusitalo@varha.fi

Egentliga Tavastlands räddningsverk
Esa Tuominen
esa.tuominen@omahame.fi

Helsingfors räddningsverk
Paula Luuri
nouhata@hel.fi

Kajanalands räddningsverk
Juha Nuorala
juha.nuorala@kaipe.fi

Kymmenedalens räddningsverk
Eero Valojää
eero.valojaa@kymenhva.fi

Lapplands räddningsverk
Riku Mäenpää
riku.maenpaa@lapinpelastuslaitos.fi

Mellersta Finlands räddningsverk
Aaro Lampinen
aaro.lampinen@pelastustoimi.fi

Mellersta Nylands räddningsverk
Leena Malinen
leena.malinen@vakehyva.fi

Mellersta Österbottens räddningsverk
Jari Nygård
jari.nygard@pelastustoimi.fi

Norra Karelens räddningsverk
Tero Kuittinen
tero.kuittinen@pelastustoimi.fi

Norra Savolax räddningsverk
Jouni Tuomainen
jouni.tuomainen@pshyvinvointialue.fi

Österbottens räddningsverk
Mats Björkman
tanja.nyqvist@ovph.fi

Östra Nylands räddningsverk
Toni Riuttanen
toni.riuttanen@pelastustoimi.fi

Päijänne-Tavastlands räddningsverk
Mari Ukkonen
mari.ukkonen@paijatha.fi

Satakunta räddningsverk
Mikko Puolitaival
mikko.puolitaival@pelastustoimi.fi

Södra Karelens räddningsverk
Vesa Kultanen
vesa.kultanen@ekhva.fi

Södra Österbottens räddningsverk
Petri Järvensivu
petri.jarvensivu@hyvaep.fi

Södra Savolax räddningsverk
Juha Kauppinen
juha.kauppinen@etelasavonha.fi

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk (Norra Österbottens räddningsverk)
Heikki Viia
heikki.viia@pohde.fi

Västra Nylands räddningsverk
Timo Levänen
timo.levanen@pelastustoimi.fi

I samarbete

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK arbetar som expert inom brand och räddning, befolkningsskydd och beredskap. SPEK utbildar, upplyser och vägleder medborgarna för en trygg och säker framtid.

http://www.spek.fi/
Brandskyddsfonden

Brandskyddsfonden

Brandskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten som sköts och övervakas av Inrikesministeriet. Årligen beviljar fonden ca nio miljoner euro i understöd för projekt som främjar förebyggandet av bränder och räddningsverksamhet. Centrala understödsmål har varit utbildnings- och upplysningsverksamhet inom räddningsbranschen, forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder branschen samt anskaffning av materiel och byggande av brandstationer.

http://palosuojelurahasto.fi/
Inrikesministeriet

Inrikesministeriet

Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration. Enligt verksamhetsidén arbetar ministeriet för ett Finland som kännetecknas av säkerhet, ansvar och omsorg oc genomför detta genom att stimulera mångfald, likabehandling och migration.

http://www.intermin.fi/
Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen svarar för utvecklandet av utbildningen. Ämbetsverket ansvarar för utvecklandet av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, för- och eftermiddagsverksamheten, gymnasieutbildningen, den grundläggande yrkesutbildningen, vuxenutbildningen, det fria bildningsarbetet (bl.a. folkhögskolorna, studiecentralerna, sommaruniversiteten) samt den grundläggande konstundervisningen.

http://www.oph.fi/
Räddningsinstitutet

Räddningsinstitutet

Räddningsinstitutet, som lyder under inrikesministeriet, är en landsomfattande yrkesläroinrättning och utbildningscentral för räddningsbranschen. Institutet planenar och ger yrkesinriktad grundutbilding för brand- och räddningsväsendet, fortbildning, beredskapsutbildning för undantagsförhållanden och annan utbildning för räddningsbranschen.

http://www.pelastusopisto.fi/
Räddningsverken

Räddningsverken

I Finland finns 22 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. På Åland är verksamheten, med undantag av befolkningsskyddet under undantagsförhållanden, organiserad enligt landskapets lagstiftning.

http://www.pelastuslaitokset.fi/