Kampanjinfo

NouHätä! -kampanjen

Visste du att olika olycksfall är den vanligaste dödsorsaken bland unga i Finland? Ifall man lägger märke till faroplatser och vet hur man förbättrar säkerheten kan man själv förhindra många olyckor. Vet du hur man ska agera och hjälpa ifall det trots allt inträffar en olycka?

NouHätä!-kampanjen är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap. Kampanjen ökar ungas beredskap att förutse och förhindra farosituationer. I kampanjen lär sig ungdomar att agera rätt vid olyckssituationer.

Läraren får ta del av elektroniskt undervisningsmaterial för säkerhetsundervisningen. Skolan kan genomföra undervisningen själv eller be om hjälp av räddningsverket.

Spela video om Mode_on_videokuva

I NouHätä!-kampanjen man lär sig följande saker:

 • att upptäcka faror för olycksfall och brand
 • hur olycksfall kan förhindras
 • vanligaste antändningsorsakerna för bränder och hur man kan förbättra brandsäkerheten i hemmet
 • faror med att leka med elden och vilket ansvar den har som tänder på
 • att var och en har skyldighet att hjälpa vid en nödsituation
 • första åtgärderna när det inträffar en brand, trafikolycka, olycksfall, sjukdomsattack eller annan olycka
 • nödanmälan till 112
 • kunskaper i nödförsta hjälpen som var och en ska kunna
 • att släcka en initialbrand
 • allmänna farosignalen och beredskap för undantagsförhållanden

NouHätä!-tävlingen

 1. Efter undervisningen kan åttondeklassisterna om de vill bilda lag som består av tre personer och delta i NouHätä!-tävlingen.
 2. Kvaltävling ordnas senast i mars.
 3. Regiontävling ordnas i början av april.
 4. De 22 bästa lagen i regiontävlingar får inbjudan till finalen som ordnas på Räddningsinstitutet i Kuopio.
 5. I finalen alla lagen får priser. Vinnarna får ett säkerhetspris för 2000 euro.
Kolmen_kollaasi1

Vilka kunskaper behövs i tävlingen?

Tävlingarna består av teoriprov och praktiska uppgifter. De baserar sig i huvudsak på det elektroniska NouHätä!-studiematerialet för elever, övrigt undervisningsmaterial på webbplatsen samt NouHätä!-lektionerna. Det kan även finnas frågor och uppgifter som anses vara sådana säkerhetskunskaper som varje medborgare ska kunna. Det kan dessutom finnas överraskningsuppgifter.

Faktorerna som avgör framgången i tävlingen är kunskap, färdigheter och att arbetet i gruppen löper smidigt. I tävlingen har man nytta av praktiska färdigheter och enkelt bondförstånd. Ibland är det även god tur som avgör framgången och om man står på prispallen.

När man identifierar faroplatser och kan förbättra säkerheten når man framgång i tävlingen. Dessutom måste man kunna agera på ett ändamålsenligt sätt vid nödsituationer.

Hur gör man för att vara med i tävlingen?

Alla anmälda skolor inbjuds att delta i tävlingen. Information om de digitala tävlingarna kommer att skickas direkt till anmälda skolor. Räddningsverket ger anvisningar om andra tävlingsskeden till skolorna.

Tidtabel för kampanjen och tävlingen 2024

Anmälning september–februari

 • Anmälningen 11.9.2023-2.2.2024
 • Undervisningsmaterial kan användas året runt.

När enbart deltar i NouHätä!-kampanjen

 • Kan man studera i egen takt.
 • Mångsidiga NouHätä! material för lärare och elever fungerar som stöd för studierna.
 • Läraren kan komma överens med räddningsverket om undervisningen.
 • Som en del av undervisningen kan man användas BFireSafe@School projektets material. Material finns på webbsidan: https://bfiresafeatschool.eu

Skolan deltar i NouHätä!-tävlingen

 • Information om de digitala tävlingarna kommer att skickas direkt till anmälda skolor.
 • Arrangören av regiontävlingen bjuder in de lag som klarat sig från den digital kvaltävlingen.
 • Läraren kan komma överens med räddningsverket om förberedelserna inför tävlingarna.
 • Undervisningen ska vara genomförd före kvaltävlingen.

NouHätä! digital tävlingar 2024

 • Digital kvaltävling 12.2.-1.3.2024.
 • Regiontävling på torsdag 4.4.2024.
 • Finalen på torsdag 25.4.2024.

NouHätä! tävlingspriser 2024

Vinnarna får en presentcheck på 2 000 euro och ett rotationspris, NouHätä! guldhjälm. Medlemmarna i de tre bästa lagen i finalen får personliga varupriser.

Kampanjens arrangörer

Kampanjen ordnas av räddningsverken och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland i samarbete med inrikesministeriet, Undervisningsstyrelsen, Räddningsinstitutet, räddningsförbunden och Finlands Brandbefälsförbund. Kampanjen finansieras av Brandskyddsfonden.

Kontaktuppgifter

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry