Kampanjen

Kampanjen

NouHätä!-kampanjen

Visste du att olika olycksfall är den vanligaste dödsorsaken bland unga i Finland? Ifall man lägger märke till faroplatser och vet hur man förbättrar säkerheten kan man själv förhindra många olyckor. Vet du hur man ska agera och hjälpa ifall det trots allt inträffar en olycka?

NouHätä!-kampanjen är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap. Kampanjen ökar ungas beredskap att förutse och förhindra farosituationer. I kampanjen lär sig ungdomar att agera rätt vid olyckssituationer.

Läraren får ta del av elektroniskt undervisningsmaterial för säkerhetsundervisningen. Skolan kan genomföra undervisningen själv eller be om hjälp av räddningsverket.

I NouHätä!-kampanjen man lär sig följande saker:

 • att upptäcka faror för olycksfall och brand
 • hur olycksfall kan förhindras
 • vanligaste antändningsorsakerna för bränder och hur man kan förbättra brandsäkerheten i hemmet
 • faror med att leka med elden och vilket ansvar den har som tänder på
 • att var och en har skyldighet att hjälpa vid en nödsituation
 • första åtgärderna när det inträffar en brand, trafikolycka, olycksfall, sjukdomsattack eller annan olycka
 • nödanmälan till 112
 • kunskaper i nödförsta hjälpen som var och en ska kunna
 • att släcka en initialbrand
 • allmänna farosignalen och beredskap för undantagsförhållanden

 

Nou Hätä!-tävlingen

 • Efter undervisningen kan åttondeklassisterna om de vill bilda lag som består av tre personer och delta i NouHätä!-tävlingen.
 • Kvaltävlingar ordnas senast i mars.
 • De bästa lagen i kvaltävlingarna får inbjudan till regionala tävlingar i april.
 • Regiontävlingarnas 22 vinnarlag får åka på en intressant resa till den riksomfattande finalen som ordnas på Räddningsinstitutet i Kuopio.

Vilka kunskaper behövs i tävlingen?

Tävlingarna består av teoriprov och praktiska uppgifter. De baserar sig i huvudsak på det elektroniska NouHätä!-studiematerialet för elever, övrigt undervisningsmaterial på webbplatsen samt NouHätä!-lektionerna. Det kan även finnas frågor och uppgifter som anses vara sådana säkerhetskunskaper som varje medborgare ska kunna. Det kan dessutom finnas överraskningsuppgifter.

Faktorerna som avgör framgången i tävlingen är kunskap, färdigheter och att arbetet i gruppen löper smidigt. I tävlingen har man nytta av praktiska färdigheter och enkelt bondförstånd. Ibland är det även god tur som avgör framgången och om man står på prispallen.

När man identifierar faroplatser och kan förbättra säkerheten når man framgång i tävlingen. Dessutom måste man kunna agera på ett ändamålsenligt sätt vid nödsituationer.

Hur gör man för att vara med i tävlingen?

Läraren kommer överens med räddningsverket om att delta i tävlingen.

 

Tidtabell för kampanjen och tävlingen 2019

Anmälning september–februari

 • Anmälningen 1.9.2018-1.2.2019.

När enbart deltar i NouHätä!-kampanjen

Skolan deltar i NouHätä!-tävlingen

 • Läraren ska komma överens med räddningsverket om tävlingen i god tid före kvaltävlingen.
 • Undervisningen ska vara genomförd före kvaltävlingen.

Kvaltävling ordnas senast i mars

Kvaltävling för elever som är intresserade ska ordnas 15.3.2019.

Regiontävling i mars

Regiontävlingar hålls i 28.3.2019.

Final i april

Finalen ordnas i 25.4.2019 på Pelastustopisto i Kuopio.

 

Kampanjens arrangörer

Kampanjen ordnas av räddningsverken och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland i samarbete med inrikesministeriet, Undervisningsstyrelsen, Räddningsinstitutet, räddningsförbunden och Finlands Brandbefälsförbund. Kampanjen finansieras av Brandskyddsfonden.