INFO

NOUHÄTÄ!-KAMPANJEN

Visste du att olika olycksfall är den vanligaste dödsorsaken bland unga i Finland? Ifall man lägger märke till faroplatser och vet hur man förbättrar säkerheten kan man själv förhindra många olyckor. Vet du hur man ska agera och hjälpa ifall det trots allt inträffar en olycka?

NouHätä!-kampanjen är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap. Kampanjen ökar ungas beredskap att förutse och förhindra farosituationer. I kampanjen lär sig ungdomar att agera rätt vid olyckssituationer.

Läraren får ta del av elektroniskt undervisningsmaterial för säkerhetsundervisningen. Skolan kan genomföra undervisningen själv eller be om hjälp av räddningsverket.

I NouHätä!-kampanjen man lär sig följande saker:

 • att upptäcka faror för olycksfall och brand
 • hur olycksfall kan förhindras
 • vanligaste antändningsorsakerna för bränder och hur man kan förbättra brandsäkerheten i hemmet
 • faror med att leka med elden och vilket ansvar den har som tänder på
 • att var och en har skyldighet att hjälpa vid en nödsituation
 • första åtgärderna när det inträffar en brand, trafikolycka, olycksfall, sjukdomsattack eller annan olycka
 • nödanmälan till 112
 • kunskaper i nödförsta hjälpen som var och en ska kunna
 • att släcka en initialbrand
 • allmänna farosignalen och beredskap för undantagsförhållanden

NOUHÄTÄ!-TÄVLINGEN

 1. Efter undervisningen kan åttondeklassisterna om de vill bilda lag som består av tre personer och delta i NouHätä!-tävlingen.
 2. Kvaltävlingar ordnas senast i mars.
 3. De bästa lagen i kvaltävlingarna får inbjudan till regionala tävlingar i april.
 4. Regiontävlingarnas 22 vinnarlag får åka på en intressant resa till den riksomfattande finalen som ordnas på Räddningsinstitutet i Kuopio.

Vilka kunskaper behövs i tävlingen?

Tävlingarna består av teoriprov och praktiska uppgifter. De baserar sig i huvudsak på det elektroniska NouHätä!-studiematerialet för elever, övrigt undervisningsmaterial på webbplatsen samt NouHätä!-lektionerna. Det kan även finnas frågor och uppgifter som anses vara sådana säkerhetskunskaper som varje medborgare ska kunna. Det kan dessutom finnas överraskningsuppgifter.

Faktorerna som avgör framgången i tävlingen är kunskap, färdigheter och att arbetet i gruppen löper smidigt. I tävlingen har man nytta av praktiska färdigheter och enkelt bondförstånd. Ibland är det även god tur som avgör framgången och om man står på prispallen.

Vilka kunskaper behövs i tävlingen?

Tävlingarna består av teoriprov och praktiska uppgifter. De baserar sig i huvudsak på det elektroniska NouHätä!-studiematerialet för elever, övrigt undervisningsmaterial på webbplatsen samt NouHätä!-lektionerna. Det kan även finnas frågor och uppgifter som anses vara sådana säkerhetskunskaper som varje medborgare ska kunna. Det kan dessutom finnas överraskningsuppgifter.

Faktorerna som avgör framgången i tävlingen är kunskap, färdigheter och att arbetet i gruppen löper smidigt. I tävlingen har man nytta av praktiska färdigheter och enkelt bondförstånd. Ibland är det även god tur som avgör framgången och om man står på prispallen.

När man identifierar faroplatser och kan förbättra säkerheten når man framgång i tävlingen. Dessutom måste man kunna agera på ett ändamålsenligt sätt vid nödsituationer.

Hur gör man för att vara med i tävlingen?

Läraren kommer överens med räddningsverket om att delta i tävlingen.

TIDTABELL FÖR KAMPANJEN OCH TÄVLINGEN 2021

Anmälning september–februari

• Anmälningen 15.9.2019-12.2.2021

När enbart deltar i NouHätä!-kampanjen

• Kan man studera i egen takt.
• En del av undervisningen kan omfatta Brandmetern. Mera information om Brandmetern:
https://paloturvallisuusviikko.fi/sv/brandmetern/skola/.

Skolan deltar i NouHätä!-tävlingen

• Läraren ska komma överens med räddningsverket om tävlingen i god tid före kvaltävlingen.
• Undervisningen ska vara genomförd före kvaltävlingen.

Kvaltävling ordnas senast i mars

Fler information om tävlingsevenemang finns hösten 2020.

Regiontävling i april

Fler information om tävlingsevenemang finns hösten 2020.

Final i april

Fler information om NouHätä!-final finns hösten 2020.

KAMPANJENS ARRANGÖRER

Kampanjen ordnas av räddningsverken och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland i samarbete med inrikesministeriet, Undervisningsstyrelsen, Räddningsinstitutet, räddningsförbunden, Finlands Brandbefälsförbund och Förbundet för Finlands Ungdomsråd. Kampanjen finansieras av Brandskyddsfonden.

KONTAKTUPPGIFTER

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Koordinaattori Elias Kivelä
puh. 040 512 0055
nouhata@spek.fi

NouHätä!-lähettiläs Risto Vesalainen
puh. 046 949 9545
risto.vesalainen@spek.fi

Räddningsverken

Ådalens räddningsverk
Harri Pyyhtiä
harri.pyyhtia@jokipelastus.fi

Birkalands räddningsverk
Antti Kärkkäinen
antti.karkkainen@tampere.fi

Egentliga Finlands räddningsverk
Tanja Uusitalo
tanja.uusitalo@turku.fi

Egentliga Tavastlands räddningsverk
Esa Tuominen
esa.tuominen@pelastuslaitos.fi

Helsingfors räddningsverk
Paula Luuri
nouhata@hel.fi

Kajanalands räddningsverk
Juha Nuorala
juha.nuorala@kaipe.fi

Kymmenedalens räddningsverk
Ari Särkkä
ari.sarkka@kympe.fi

Lapplands räddningsverk
Tuomas Korhonen
tuomas.korhonen@lapinpelastuslaitos.fi

Mellersta Finlands räddningsverk
Markku Mantere
markku.mantere@jkl.fi

Mellersta Nylands räddningsverk
Leena Malinen
leena.malinen@vantaa.fi

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
Jari Nygård
jari.nygard@kokkola.fi

Norra Karelens räddningsverk
Tero Kuittinen
tero.kuittinen@pkpelastuslaitos.fi

Norra Savolax räddningsverk
Matti Arppe
matti.arppe@kuopio.fi

Österbottens räddningsverk
Tanja Nyqvist
tanja.nyqvist@vaasa.fi

Östra Nylands räddningsverk
Patrick Franck
patrick.franck@porvoo.fi

Päijänne-Tavastlands räddningsverk
Jarmo Kouhia
jarmo.kouhia@phpela.fi

Satakunta räddningsverk
Mikko Puolitaival
mikko.puolitaival@satapelastus.fi

Södra Karelens räddningsverk
Vesa Kultanen
vesa.kultanen@ekpelastuslaitos.fi

Södra Österbottens räddningsverk
Petri Järvensivu
petri.jarvensivu@seinajoki.fi

Södra Savolax räddningsverk
Juha Kauppinen
juha.kauppinen@espl.fi

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk
Heikki Viia
heikki.viia@ouka.fi

Västra Nylands räddningsverk
Timo Levänen
timo.levanen@espoo.fi

I samarbete

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK arbetar som expert inom brand och räddning, befolkningsskydd och beredskap. SPEK utbildar, upplyser och vägleder medborgarna för en trygg och säker framtid.

http://www.spek.fi/
Brandskyddsfonden

Brandskyddsfonden

Brandskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten som sköts och övervakas av Inrikesministeriet. Årligen beviljar fonden ca nio miljoner euro i understöd för projekt som främjar förebyggandet av bränder och räddningsverksamhet. Centrala understödsmål har varit utbildnings- och upplysningsverksamhet inom räddningsbranschen, forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder branschen samt anskaffning av materiel och byggande av brandstationer.

http://palosuojelurahasto.fi/
Inrikesministeriet

Inrikesministeriet

Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration. Enligt verksamhetsidén arbetar ministeriet för ett Finland som kännetecknas av säkerhet, ansvar och omsorg oc genomför detta genom att stimulera mångfald, likabehandling och migration.

http://www.intermin.fi/
Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen svarar för utvecklandet av utbildningen. Ämbetsverket ansvarar för utvecklandet av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, för- och eftermiddagsverksamheten, gymnasieutbildningen, den grundläggande yrkesutbildningen, vuxenutbildningen, det fria bildningsarbetet (bl.a. folkhögskolorna, studiecentralerna, sommaruniversiteten) samt den grundläggande konstundervisningen.

http://www.oph.fi/
Räddningsinstitutet

Räddningsinstitutet

Räddningsinstitutet, som lyder under inrikesministeriet, är en landsomfattande yrkesläroinrättning och utbildningscentral för räddningsbranschen. Institutet planenar och ger yrkesinriktad grundutbilding för brand- och räddningsväsendet, fortbildning, beredskapsutbildning för undantagsförhållanden och annan utbildning för räddningsbranschen.

http://www.pelastusopisto.fi/

Räddningsverken

Det finns 22 räddningsverk i Finland med uppgift att tillhandahålla säkerhetstjänster dygnet runt överallt inom landet. På Åland är verksamheten, med undantag av befolkningsskyddet under undantagsförhållanden, organiserad enligt landskapets lagstiftning.

http://www.pelastuslaitokset.fi/