ABOUT THE NOUHÄTÄ! CAMPAIGN

You can prevent many accidents on your own if you spot the danger and know how to improve safety. But do you know what to do and how to help in case of an accident?

The NouHätä! campaign is a national rescue and fire safety skill campaign for secondary school students. The campaign improves young people’s ability to anticipate and prevent hazardous situations. The campaign teaches young people what to do in case of an accident. The NouHätä! campaign reaches approximately 40,000 young people around Finland each year.

There is electronic teaching material for safety education to which the teacher will get access via the teaching material bank. Schools may implement the lessons themselves or ask for assistance from the fire and rescue department.

The NouHätä! campaign teaches you:

 • To identify accident and fire hazards
 • To prevent accidents
 • The most common causes of a fire and how to improve fire safety in your home
 • The dangers of playing with fire and the responsibilities of the person who starts one
 • Everyone’s duty to help in case of an emergency
 • The first steps in case of a fire, traffic accident, accident, illness or other emergency
 • Emergency number 112
 • Basic first aid skills
 • Nipping a fire in the bud
 • General warning signs and preparing for an emergency

NOUHÄTÄ! COMPETITION

 1. Following a minimum of one hour of safety training, year 8 students can form teams of three and take part in the NouHätä! competition.
 2. The qualification competition will be held no later than March.
 3. The regional competition will be held in early April.
 4. The 22 winning teams of the regional competitions will be invited to the final held at Emergency Services Institute in Kuopio.
 5. All teams will get awarded in the final. The winners will also receive a EUR 2,000 safety reward. In addition to that, the top teams will receive personal rewards.

What do you need to know in the competition?

The competition includes both theoretical and practical assignments. As a rule, they are based on the electronic NouHätä! student materials in the teaching material bank, other learning materials on the website as well as the NouHätä! lessons. There may also be questions or tasks covering the basic safety skills of every citizen.
There may also be surprise tasks.

Success in the competition depends on knowledge, skills and teamwork. Manual skills, quick thinking and common sense will give you an edge. Sometimes, success and winning may also be down to good luck.

You will do well in the competition if you can spot hazards and improve your safety as well as the safety of others. What’s more, you will need to know what to do in case of an emergency.

How to join the competition?

All registered schools are invited to participate in the competition.

Information about the digital competitions will be sent directly to registered schools. Fire and rescue service will instruct schools in participating in the other competition stages.

CAMPAIGN AND COMPETITION SCHEDULE IN 2024

Registration in September–February

• Registration: 11 September 2023–2 February 2024
• The teaching materials are available throughout the year

If your school only takes part in the NouHätä! campaign

• You can study at your own pace
• It is also possible to use BFireSafe@School material when teaching or studying. The material of BFireSafe@School project can be found at http://bfiresafeatschool.eu/.

If your school takes part in the NouHätä! competition

• Information about the digital competitions will be sent directly to registered schools
• Teacher can agree on the preparation for the competition with the fire and rescue service
• The studies must be completed by the qualification

NouHätä! digital competitions 2024

Digital qualifying competition 12.2.-1.3.2024.

Regional competition on Thursday 4.4.2024.

Final on Thursday 25.4.2024.

CAMPAIGN ORGANISERS

NouHätä! campaign is organized by rescue departments and the Finnish National Rescue Association in co-operation with the Ministry of the Interior, Finnish National Agency for Education, Emergency Services Academy Finland, regional rescue associations,  the Finnish Association of Fire Chiefs and The Union of Local Youth Councils in Finland. The campaign is funded by the Fire Protection Fund.

CONTACT

Finnish National Rescue Association
nouhata@spek.fi

Rescue districts

Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Vesa Kultanen
vesa.kultanen@ekhva.fi

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Petri Järvensivu
petri.jarvensivu@hyvaep.fi

Etelä-Savon pelastuslaitos
Juha Kauppinen
juha.kauppinen@etelasavonha.fi

Helsingin pelastuslaitos
Paula Luuri
nouhata@hel.fi

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Patrick Franck
patrick.franck@pelastustoimi.fi

Kainuun pelastuslaitos
Juha Nuorala
juha.nuorala@kaipe.fi

Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Esa Tuominen
esa.tuominen@omahame.fi

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos
Jari Nygård
jari.nygard@pelastustoimi.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos
Oona Höök
oona.hook@pelastustoimi.fi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Leena Malinen
leena.malinen@vakehyva.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos
Eero Valojää
eero.valojaa@kymenhva.fi

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Timo Levänen
timo.levanen@pelastustoimi.fi

Lapin pelastuslaitos
Riku Mäenpää
riku.maenpaa@lapinpelastuslaitos.fi

Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mari Ukkonen
mari.ukkonen@paijatha.fi

Pirkanmaan pelastuslaitos
Liisa Mustila
liisa.mustila@pirha.fi

Pohjanmaan pelastuslaitos
Tanja Nyqvist
tanja.nyqvist@ovph.fi

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Tero Kuittinen
tero.kuittinen@pelastustoimi.fi

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Heikki Viia
heikki.viia@pohde.fi

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Aleksi Immonen
aleksi.immonen@pshyvinvointialue.fi

Satakunnan pelastuslaitos
Mikko Puolitaival
mikko.puolitaival@pelastustoimi.fi

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Tanja Uusitalo
tanja.uusitalo@varha.fi

In cooperation

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry

SPEK – Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö toimii palo- ja pelastusalan sekä väestönsuojelun ja varautumisen asiantuntijana. SPEK kouluttaa, valistaa ja opastaa kansalaisia turvalliseen huomiseen.

http://www.spek.fi/
Palosuojelurahasto

Palosuojelurahasto

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka toimii sisäministeriön hoidossa ja valvonnassa. Rahasto myöntää vuosittain avustuksia noin yhdeksän miljoonaa euroa tulipalon ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Keskeisimpiä avustuskohteita ovat olleet pelastusalan järjestöjen koulutus- ja valistustoiminta, alaa tukevat tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä kaluston hankinta ja paloasemien rakentaminen.

http://palosuojelurahasto.fi/
Sisäministeriö

Sisäministeriö

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ministeriö rakentaa turvallista, vastuullista ja välittävää Suomea edistämällä moniarvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja maahanmuuttoa.

http://www.intermin.fi/
Opetushallitus

Opetushallitus

Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön (mm. kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot) sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä.

http://www.oph.fi/
Pelastusopisto

Pelastusopisto

Pelastusopisto on sisäasiainministeriön alainen oppilaitos, joka vastaa pelastustoimen ja hätäkeskusten ammatillisesta koulutuksesta, normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen tähtäävästä koulutuksesta sekä kansainvälisiin pelastustoimen- ja siviilikriisinhallintatehtäviin valmentavasta koulutuksesta.

http://www.pelastusopisto.fi/
Suomen Palopäällystöliitto

Suomen Palopäällystöliitto

Suomen Palopäällystöliitto on vuonna 1932 perustettu valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on kohottaa ja edistää henkilö- ja omaisuusturvallisuutta erilaisten onnettomuuksien varalta ja sattuessa.

http://www.sppl.fi/
Pelastuslaitokset

Pelastuslaitokset

There are 22 rescue departments in Finland, which are managed by municipalities and which carry out rescue service duties in their regions. Rescue departments cooperate with other authorities and with local residents and communities in the prevention of accidents and maintenance of security.

http://www.pelastuslaitokset.fi/

Pelastusliitot

Suomessa toimii 13 pelastusliittoa, jotka mm. tuottavat pelastustoimen koulutusta ja kehittävät alueensa turvallisuutta valistaen ja neuvoen. NouHätä!-kampanjassa pelastuslittojen keskeisin rooli on koordinoida aluekilpailujen järjestelyt.

https://www.spek.fi/tietoa-spekista/toiminta-ja-organisaatio/jasenet-ja-pelastusliitot/