Studiestället

Information om kampanjen

NouHätä!-kampanjen är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap. Kampanjen ökar ungas beredskap att förutse och hindra farosituationer samt ger färdigheter att agera rätt vid olyckssituationer.

Spela video om Mode_on_videokuva

NouHätä-kampanjen lär ut goda första hjälpen-färdigheter. Det är bättre att vara beredd och att känna sig tryggare i nödsituationer. Dessutom är det en rolig upplevelse som ger fina minnen.

Nella Huhtamäki, Suopellon koulu

Öva dina färdigheter i toppform

Välj en uppgift som du vill utföra.
Se en video om ämnet och ta reda på om dina räddningsfärdigheter är uppdaterade.

BRANDSÄKERHET

OLYCKOR

BRANDSÄKERHET OCH OLYCKOR

Tulipalojen-ennaltaehkaisy

Förebyggande av bränder

Alkusammutus

Förstahandssläckning

Tulipalosta-poistuminen

Lämna en brand

Motionsolyckor

Loukkaantuneen-auttaminen

Hjälpa skadade

Yleinen-vaaramerkki-ja-suojautuminen

Allmän farosignal och skydd