Kontaktuppgifter

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
Koordinator Elias Kivelä
tfn 040 512 0055

nouhata@spek.fi

NouHätä!-ambassadör Risto Vesalainen
puh. 046 949 9545

risto.vesalainen@spek.fi

 

Material

Räddningsverken

Ådalens räddningsverk
Harri Pyyhtiä
harri.pyyhtia@jokipelastus.fi

Birkalands räddningsverk
Elina Haapala
elina.haapala@tampere.fi

Egentliga Finlands räddningsverk
Tanja Uusitalo
tanja.uusitalo@turku.fi

Egentliga Tavastlands räddningsverk
Esa Tuominen
esa.tuominen@pelastuslaitos.fi

Helsingfors räddningsverk
Paula Luuri
nouhata@hel.fi

Kajanalands räddningsverk
Juha Nuorala
juha.nuorala@kaipe.fi

Kymmenedalens räddningsverk
Peter Strömmer
peter.strommer@kympe.fi

Lapplands räddningsverk
Tuomas Korhonen
tuomas.korhonen@lapinpelastuslaitos.fi

Mellersta Finlands räddningsverk
Markku Mantere
markku.mantere@jkl.fi

Mellersta Nylands räddningsverk
Leena Malinen
leena.malinen@vantaa.fi

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
Jari Nygård
jari.nygard@kokkola.fi

Norra Karelens räddningsverk
Tero Kuittinen
tero.kuittinen@pkpelastuslaitos.fi

Norra Savolax räddningsverk
Matti Arppe
matti.arppe@kuopio.fi

Österbottens räddningsverk
Tanja Nyqvist
tanja.nyqvist@vaasa.fi

Östra Nylands räddningsverk
Patrick Franck
patrick.franck@porvoo.fi

Päijänne-Tavastlands räddningsverk
Jarmo Kouhia
jarmo.kouhia@phpela.fi

Satakunta räddningsverk
Mikko Puolitaival
mikko.puolitaival@satapelastus.fi

Södra Karelens räddningsverk
Vesa Kultanen
vesa.kultanen@ekpelastuslaitos.fi

Södra Österbottens räddningsverk
Petri Järvensivu
petri.jarvensivu@seinajoki.fi

Södra Savolax räddningsverk
Juha Kauppinen
juha.kauppinen@espl.fi

Uleåborg-Nordösta Österbottens räddningsverk
Heikki Viia
heikki.viia@ouka.fi

Västra Nylands räddningsverk
Timo Levänen
timo.levanen@espoo.fi

I samarbete

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK arbetar som expert inom brand och räddning, befolkningsskydd och beredskap. SPEK utbildar, upplyser och vägleder medborgarna för en trygg och säker framtid.

http://www.spek.fi/
Brandskyddsfonden

Brandskyddsfonden

Brandskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten som sköts och övervakas av Inrikesministeriet. Årligen beviljar fonden ca nio miljoner euro i understöd för projekt som främjar förebyggandet av bränder och räddningsverksamhet. Centrala understödsmål har varit utbildnings- och upplysningsverksamhet inom räddningsbranschen, forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder branschen samt anskaffning av materiel och byggande av brandstationer.

http://palosuojelurahasto.fi/
Inrikesministeriet

Inrikesministeriet

Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration. Enligt verksamhetsidén arbetar ministeriet för ett Finland som kännetecknas av säkerhet, ansvar och omsorg oc genomför detta genom att stimulera mångfald, likabehandling och migration.

http://www.intermin.fi/
Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen svarar för utvecklandet av utbildningen. Ämbetsverket ansvarar för utvecklandet av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, för- och eftermiddagsverksamheten, gymnasieutbildningen, den grundläggande yrkesutbildningen, vuxenutbildningen, det fria bildningsarbetet (bl.a. folkhögskolorna, studiecentralerna, sommaruniversiteten) samt den grundläggande konstundervisningen.

http://www.oph.fi/
Räddningsinstitutet

Räddningsinstitutet

Räddningsinstitutet, som lyder under inrikesministeriet, är en landsomfattande yrkesläroinrättning och utbildningscentral för räddningsbranschen. Institutet planenar och ger yrkesinriktad grundutbilding för brand- och räddningsväsendet, fortbildning, beredskapsutbildning för undantagsförhållanden och annan utbildning för räddningsbranschen.

http://www.pelastusopisto.fi/

Räddningsverken

Det finns 22 räddningsverk i Finland med uppgift att tillhandahålla säkerhetstjänster dygnet runt överallt inom landet. På Åland är verksamheten, med undantag av befolkningsskyddet under undantagsförhållanden, organiserad enligt landskapets lagstiftning.

http://www.pelastuslaitokset.fi/