Allmänna farosignalen och söka skydd

Yhteensä kysymystä

Allmänna farosignalen och söka skydd

Titta på videon och svara på frågorna

I vilka fall kan du höra den allmänna farosignalen?
 • Ifall det har inträffat en vattenskada i höghuset.
 • Alltid när det uppstår en brand.
 • När människor hotas av en omedelbar fara utomhus.
 • När ett riksomfattande informationsmöte ska börja.
Du svarade rätt!

Jättebra att du visste det här Du kommer väl ihåg att det är viktigt att lära sig hur allmänna farosignalen låter.

Svaret innehåller fel!

Syftet med allmänna farosignalen är att varna om omedelbar fara som hotar befolkningen. Du kommer väl ihåg att det är viktigt att lära sig hur allmänna farosignalen låter.

Vet du vilket av följande ljudprov som är den allmänna farosignalen? (Lyssna på exemplen och välj rätt alternativ)

Lyssna på ljudexemplen genom att trycka på ljudikonen. Du kan avbryta ljudexemplet genom att trycka på ljudikonen på nytt.

Toista
Ljud 1
Toista
Ljud 2
Toista
Ljud 3
Du svarade rätt!

Just så här! Det här ljudet är det skäl att känna igen.

Svaret innehåller fel!

Det här är det skäl att lära sig så fort som möjligt! Endast 38 % av finländarna känner till den allmänna farosignalen.

Vet du vilket av följande ljudprov som är faran över signalen? (Lyssna på exemplen och välj rätt alternativ)

Lyssna på ljudexemplen genom att trycka på ljudikonen. Du kan avbryta ljudexemplet genom att trycka på ljudikonen på nytt.

Toista
Ljud 1
Toista
Ljud 2
Toista
Ljud 3
Du svarade rätt!

Det är också bra att veta när det är tryggt att röra sig utomhus igen.

Svaret innehåller fel!

Det är också bra att veta att man inte behöver stanna kvar inomhus efter att faran redan är över.

Hur agerar du om du hör den allmänna farosignalen?Hur agerar du om du hör den allmänna farosignalen?
 • Du går genast till närmaste polisstation.
 • Du söker genast skydd inomhus och agerar enligt de anvisningar som ges i radio eller teve.
 • Du går genast till närmaste brandstation.
 • Du ringer genast till nödcentralen.
Du svarade rätt!

Det kan vara en fråga om liv och död att inte känna till den här saken.

Svaret innehåller fel!

Det lönar sig att titta på videon en gång till, eftersom när allmänna farosignalen ges kan både eget och andra människors liv vara i verklig fara!

Hur agerar du vid en omedelbar farosituation om du är inomhus?Hur agerar du vid en omedelbar farosituation om du är inomhus?
 • Du stänger alla fönster och kommunikationsutrustning och väntar på att polisen anländer till platsen.
 • Du stänger dörrar och fönster. Slår på radion eller teven och agerar enligt anvisningarna som ges. Undviker att använda telefonen så att linjerna inte blockeras. Strävar efter att gå till byggnadens övre våningar om det är möjligt. Undviker att gå till källarvåningar.
 • Du går genast till byggnadens övervåningar och öppnar alla fönster.
 • Du står kvar där du är och ringer genast till nödcentralen för att kontrollera vad det är fråga om.
Du svarade rätt!

Du vet verkligen hur man ska hålla ryggen fri!

Svaret innehåller fel!

Det är viktigt att vet vad man ska göra och följa anvisningarna.

Varifrån och hur får du information under en farosituation?Varifrån och hur får du information under en farosituation?
 • Du väntar hemma tills polisens specialtrupp kommer för att berätta vad det är fråga om i samband med evakueringen.
 • Du lyssnar på varningsmeddelandet som man läser upp på alla radiokanaler och eventuellt även visas på text-TV sidorna i YLE, MTV3 och Nelonen samt som löpande text i övre delen av rutan i tv-programmen. Vid behov använder man även bilar med högtalare.
 • Du ringer till en vän.
Allmänna farosignalen och söka skydd

Achievement unlocked!

/ Rätt

LEGENDARY SURVIVOR! Du är en sann överlevare, du är både ett skydd och stöd i nödens stund!

Allmänna farosignalen och söka skydd

/ Rätt

Det lönar sig att lära sig att behärska de här sakerna redan innan en verklig situation.

/