NouHata_logo_valk
NouHätä!-tävlingar under säsongen 2023

Datum

Den här säsongen kommer NouHätä!-tävlingarna att hållas dels digitalt och dels live. Kvaltävlingen är digital och de regionala tävlingarna och finalen ordnas live på traditionellt sätt. Tävlingarna genomförs som lagtävlingar. Mer detaljerade anvisningar om deltagande i tävlingarna skickas till de skolor som anmält sig.

Tidigare erfarenheter och undersökningsresultat visar att den digitala tävlingsformen varit omtyckt. Det har också varit lättare att delta i den digitala tävlingen. Förra året deltog nästan 9 000 personer i den digitala kvaltävlingen.

Efter den digitala kvaltävlingen ordnas den regionala tävlingen live på traditionellt sätt, och från den går det bästa laget i varje räddningsområde vidare. I finalen tävlar de bästa lagen från räddningsområdena om det finska mästerskapet i NouHätä! på Räddningsinstitutet i Kuopio.

I alla skeden av tävlingen tävlar deltagarna i tre personers lag. I kvaltävlingen är antalet lag per skola inte begränsat. Anvisningarna för den digitala kvaltävlingen har skickats till de skolor som är med i kampanjen. Den lokala räddningstjänsten förklarar närmare hur den regionala tävlingen kommer att genomföras. Räddningsinstitutets befälskurs ordnar finalen.

NouHätä!-tävlingarna genomförs med hälsosäkra arrangemang.

 

NouHätä! Tävlingsschema 2023

Kvaltävling 27.2–17.3.2023

Regional tävling 4.4.2023

Final 27.4.2023

Mer
nyheter