Lisäoppitunnit

Tuntien sisällöt nivoutuvat luontevasti laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin, erityisesti itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin, mutta oppilas pääsee harjoittelemaan myös mm. digitaitoja ja monilukutaitoa.

Oppituntien polku etenee perustiedoista ja -taidoista kohti syventäviä, pohdiskelua vaativia sisältöjä. Ensiapu- ja alkusammutustaitojen lisäksi tuntikokonaisuudet tarjoavat oppilaille välineitä oman toiminnan ja ympäristön turvallisuusriskien havaitsemisen harjoitteluun ja arviointiin.

Turvallisuuskävely

Turvallisuustarkastus

Akkupalo

Alkulämmittelyä

Turvallisuusajattelua