Tilläggslektioner

Lektionens innehåll är naturligt kopplat till målen för mångsidigt kunnande, i synnerhet till att ta hand om sig själv och vardagliga färdigheter. Eleven får också öva bl.a. digitala färdigheter och multilitteracitet.

Lektionens väg framskrider från grundläggande kunskaper och färdigheter till fördjupat innehåll som kräver eftertanke. Utöver första hjälpen- och första släckningsfärdigheter erbjuder lektion helheterna eleverna redskap för att öva och bedöma upptäckten av säkerhetsrisker i den egna verksamheten och miljön.

Säkerhetsrunda

Säkerhetskontroll

Varning för batteribrand

Inledande upvarmning

Säkerhetstänk för ungdomar