NouHata_logo_valk
Sitoutuneet kouluttajat ovat luoneet NouHätä!-kampanjasta menestyksen
NouHätä!-palkitut poseeraavat palkintojensa kanssa

Päiväys

NouHätä!-kampanjan toteuttaminen on mitä suurimmassa määrin pelastustoimen ja koulujen yhteistyötä. Kahdessakymmenessäkuudessa vuodessa NouHädästä on kehittynyt merkittävä osa pelastustoimen turvallisuusviestintää ja koulujen turvallisuusopetusta. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on muistanut monia kampanjan ansioituneita turvallisuuskouluttajia ja opettajia ansiomerkein.

Kahdenkymmenenkuuden kampanjavuoden aikana NouHätä! on tavoittanut yli 850 000 yläkoululaista. Se onkin yksi suurimmista peruskoulussa toteutettavista kampanjoista. NouHätää voisi pitää pikemmin opetusohjelmana kuin kampanjana. Toteutetaanhan sitä ympärivuotisesti vapaasti käytössä olevien opetusmateriaaleilla.

Itsekseen NouHätä! ei toteudu. Lukemattomat opettajat ja turvallisuuskouluttajat ovat parantaneet nuorten turvallisuustaitoja ja -asenteita kuluneina vuosina. Monille on kertynyt jo pitkä ja ansiokas NouHätä!-ura. Tällaisia henkilöitä SPEK on muistanut ansiomerkein ja plaketein.

Pandemiatilanteen takia NouHädän 25-vuotisjuhlat jäivät väliin, joten kampanjalähettiläs Risto Vesalainen on matkoillaan luovuttanut mitaleita ja plaketteja ansioituneille nouhätäilijöille.

– On hienoa, että kentällä on niin paljon kampanjalle omistautuneita ihmisiä, jotka ovat ottaneet turvallisuuden edistämisen sydämen asiakseen, iloitsee kampanjalähettiläs Risto Vesalainen ja lupailee, että ansiomerkkien jako saa tulevien kausien aikana jatkoakin.

NouHätä! Kaikkien koulujen vuosisuunnitelmaan

Henkilöiden sitoutuneisuus kampanjan toteuttamiseen on erittäin hyvä asia. Vielä hienompaa olisi se, että kaikki koulut ottaisivat kampanjan osaksi vuosittaista ohjelmaansa. Ovathan NouHädässä käsiteltävät asiat sellaisia, jotka kuuluvat peruskoulun opetussuunnitelmaan.

– Tässä suhteessa avainasemassa ovat koulujen rehtorit, jotka viime kädessä vastaavat siitä, mitä asioita kussakin koulussa opetetaan, haastaa Vesalainen.

NouHädän tavoite on lyödä itsensä läpi kaikissa yläkouluissa. Tällä hetkellä tavoitetaan noin 75 prosenttia kouluista ja kahdeksasluokkalaisista, ja sataan prosenttiin pääseminen edellyttää saumatonta sitoutumista nimenomaan kouluilta ja pelastuslaitoksilta organisaatioina.

– Jotkut pelastuslaitokset pääsevät sataan prosenttiin vuosittain, joten tavoite ei ole valtakunnallisestikaan mahdoton, miettii kampanjalähettiläs.

Kahdeksasluokkaiset ovat kohderyhmä, joka on nostettu esiin myös pelastustoimen toimintaohjelmassa onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Kasiluokkalaisten tavoittamiseksi NouHädästä on kehittynyt mitä mainioin työkalu yhteistyössä aktiivisen kentän kanssa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö onnittelee ansioituneita NouHädän parissa työskenteleviä.

Lisää
uutisia