VERKKOTEHTÄVÄT

Mitä ovat kodin paloriskit? Osaatko valita oikean alkusammutusvälineen tulipalon mukaan? Tunnistatko turvamerkit? Miten toimitaan onnettomuustilanteessa?

Harjoittele turvallisuusosaamistasi NouHätä!-verkkotehtävien avulla!

PALOTURVALLISUUS

TULIPALOT LUKUINA

TOIMINTA TULIPALON SATTUESSA

TESTAA OSAAMISESI

KODIN PALOTURVALLISUUS

TURVAOPASTEET -MUISTIPELI

TUNNETKO TURVAMERKIT?

KEMIKAALIEN VAROITUSMERKIT

ONNETTOMUUDET JA TAPATURMAT

ONNETTOMUUSPAIKALLA TOIMIMINEN

AUTTAMISVELVOLLISUUS

HÄTÄENSIAPU JA ELVYTYSTARPEEN SELVITTÄMINEN

TAPATURMAT JA ENSIAPU

YLEINEN VAARAMERKKI

YLEINEN VAARAMERKKI