NouHata_logo_valk
522 yläkoulua mukana NouHätä!-kampanjassa

Päiväys

NouHätä!-pelastustaitokampanjaan osallistuu tänä vuonna 522 yläkoulua, mikä on jälleen uusi ennätys. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä kaikki kahdeksasluokkalaiset saavat perusopetuksen opetussuunnitemaan kuuluvaa turvallisuusopetusta onnettomuuksien ehkäisystä ja toiminnasta vaaratilanteessa. Turvallisuusviestinnällä on myös vaikuttavuutta; tulipalojen määrä Suomessa on laskusuunnassa.

Tulipalojen ehkäisy on taito- ja asennekysymys. NouHätä!-kampanja lisää nuorten valmiuksia ennakoida ja estää vaaratilanteita sekä antaa heille taitoja toimia onnettomuustilanteissa oikein. Kampanja perehdyttää joka vuosi reilusti yli 40.000 kahdeksasluokkalaista paloturvallisuuteen. Tulipalojen määrä on Suomessa laskussa, ja yksi syy paranevaan tilanteeseen on turvallisuusviestintä, jollaista NouHätä!-kampanjakin on.

– Turvallisuusasiat paloturvallisuus mukaan lukien kuuluvat perusopetuksen opetussuunnitelmaan. NouHätä!-kampanja on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi parantaa nuorten turvallisuusosaamista ja -asenteita koulun ja pelastustoimen rajat ylittävänä yhteistyönä, sanoo opetusneuvos Pekka Iivonen Opetushallituksesta. Iivonen on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koordinoiman NouHätä!-kampanjan ohjausryhmän puheenjohtaja.

NouHätä! onkin suurin yhdelle ikäluokalle toteutettava kampanja Suomessa. Kuluvana lukuvuonna 522 koulua on ilmoittautunut mukaan. Kampanjan tavoitteena on, että vuodesta 2020 lähtien kaikki kahdeksasluokkalaiset osallistuvat opetukseen. Jo tänä vuonna kaikki koulut Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella ovat mukana.

Pelastuslaitosten turvallisuuskouluttajat kiertelevät parhaillaan yläkouluissa antamassa turvallisuusopetusta. Yli 600 000 kahdeksasluokkalaista on saanut NouHätä!-turvallisuusopetusta 23 kampanjavuoden aikana. Opetuksen jälkeen kahdeksasluokkalaiset voivat osallistua NouHätä! -kilpailuun. Kuntien parhaat kolmihenkiset joukkueet pääsevät 5.4. pidettäviin aluekarsintoihin, ja vuoden 2018 NouHätä!-mestarijoukkue selviää 3.5. Pelastusopistolla Kuopiossa pidettävässä finaalissa.

Katso kaikki ilmoittautuneet koulut täältä.

Lisää
uutisia