NouHata_logo_valk
Ennätysmäärä kouluja mukana NouHädässä 2020

Päiväys

Tänä vuonna NouHätään ilmoittautui 566 koulua, joka on uusi ennätys. Aiempi osallistujaennätys on viime vuodelta, jolloin kouluja oli mukana 555.

NouHätä!-kampanja on edistänyt turvallisuuskasvatusta Suomen yläkouluissa jo vuodesta 1996 lähtien. Kampanjan elinkaaren aikana turvallisuusopetukseen on osallistunut yli 750 000 kahdeksasluokkalaista. Vuosittain NouHätä!-turvallisuuskasvatusta saa yli 45 000 yläkouluikäistä.

Tulipalojen ehkäisy on taito- ja asennekysymys. NouHätä!-kampanja lisää nuorten valmiuksia ennakoida ja estää vaaratilanteita sekä antaa heille taitoja toimia onnettomuustilanteissa oikein. NouHätä!-kampanja on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi parantaa nuorten turvallisuusosaamista ja -asenteita koulun ja pelastustoimen rajat ylittävänä yhteistyönä.

NouHätä! on suurin yhdelle ikäluokalle toteutettava kampanja Suomessa. Kuluvana lukuvuonna 566 koulua on ilmoittautunut mukaan. Kampanjan tavoitteena on, että kaikki kahdeksasluokkalaiset osallistuvat opetukseen.

Turvallisuusopetus on parhaillaan käynnissä yläkouluissa, joissa pelastuslaitosten turvallisuuskouluttajat opettavat nuorille onnettomuuksien ennaltaehkäisyä sekä toimintaa vaaratilanteissa. Opetuksen jälkeen kahdeksasluokkalaiset voivat osallistua NouHätä!-kilpailuun. Kilpailun alkukarsinnat pidetään 13.3. mennessä, alueelliset mestarit selviävät 2.4. ja vuoden 2020 NouHätä!-mestarijoukkue selviää 23.4. Pelastusopistolla Kuopiossa pidettävässä finaalissa.

Lisää
uutisia