Oppituntidiat

NouHätä!-opetus on jaettu neljään oppituntiin. Jokaisen oppitunnin tueksi on laadittu tuntisuunnitelma, josta löytyy ohjeet oppituntidiojen läpikäymiseen.

Tulipalojen ennaltaehkäisy ja toiminta tulipalotilanteessa -oppitunnit sisältävät ohjeita ja tietoa tulipalotilanteista, niissä toimisesta sekä ennaltaehkäisyn parhaista käytännöistä.

Tapaturmat ja onnettomuudet -oppitunti sisältää tietoa yleisimmistä nuorille tapahtuvista tapaturmista, hätäensiapuohjeistusta sekä muita toimintaohjeita onnettomuustilanteissa.

Häiriötilanteet ja sisällä suojautuminen -oppitunti sisältää 72 tuntia -konseptin mukaisia neuvoja häiriötilanteisiin varautumiseen sekä sisälle suojautumiseen liittyvää ohjeistusta.

Tulipalojen ennaltaehkäisy

Toiminta tulipalotilanteessa

Häiriötilanteet ja sisälle suojautuminen