MUOKATTAVAT DIAPAKETIT OMIIN TARPEISIIN

Pitkä diapaketti on tarkoitettu noin muutaman tunnin pituiseen opetukseen. Lyhyt diapaketti on tarkoitettu noin 45 minuutin oppituntiin. Molemmat diapaketit ovat muokattavia. Voit vapaasti lisätä pakettiin omia diojasi tai poistaa niitä. Videot löytyvät erillisinä tiedostoina, joten halutessasi voit liittää videot mukaan opetukseesi.

Diojen oikean yläkulman merkit kertovat dian tietosisällön. Diojen kommenttikentissä on vinkkejä orientoitumiseen, yhteisiin keskusteluihin ja linkkejä monipuolistamaan ja havainnollistamaan tunteja.