Lektionsbilder

IngenPanik! undervisningen är indelad i fyra lektioner. Till stöd för varje lektion har man utarbetat en lektionplan där det finns anvisningar för genomgång av lektionsbilder.

Förebyggande av brand och åtgärder vid brand lektionerna innehåller anvisningar och information om brandsituationer hur man tar sig an dem samt bästa praxis för förebyggande.

Olyckor lektionen innehåller information om de vanligaste olycksfallen bland unga, anvisningar om första hjälpen i nödsituationer samt andra anvisningar i olyckssituationer.

Störningar och skydd inomhus lektionen innehåller 72 timmar konceptbaserade råd om beredskap för störningssituationer och om hur man skyddar sig inomhus.

Förebyggande av brand