Undervisningsvideor

Välj en uppgift som du vill utföra.

Se en video om ämnet och ta reda på om dina räddningsfärdigheter är uppdaterade.

BRANDSÄKERHET

OLYCKOR

BRANDSÄKERHET OCH OLYCKOR

Tulipalojen-ennaltaehkaisy

Förebyggande av bränder

Alkusammutus

Förstahandssläckning

Tulipalosta-poistuminen

Lämna en brand

Motionsolyckor

Loukkaantuneen-auttaminen

Hjälpa skadade

Yleinen-vaaramerkki-ja-suojautuminen

Allmän farosignal och skydd