NouHata_logo_valk
Turvallisuustaitoja on opetettu yläkouluissa jo 25 vuoden ajan
Nouhätä! 25 vuotta logo

Päiväys

Vastuu hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteutumisesta kouluyhteisössä kuuluu kaikille. NouHätä!-kampanja tuo turvallisuustaidot kouluun ja antaa opettajille välineet tehokkaaseen turvallisuuskasvatukseen. Kampanjan tavoitteena on opettaa turvallisuuden perusasiat kaikille kahdeksasluokkalaisille. Ilmoittautuminen kampanjaan on käynnissä.

NouHätä!-kampanja on mukana jo kahdettakymmenettäviidettä vuotta kannustamassa huolehtimaan itsestä ja toisista sekä harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja. Kampanjan tavoitteena on kouluttaa kaikki Suomen kahdeksasluokkaiset ja lisätä nuorten valmiuksia ennakoida ja estää palo-, pelastus- ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaaratilanteita sekä antaa taitoja toimia oikein vaara- ja tulipalotilanteissa. Kampanjan elinkaaren aikana turvallisuusopetusta on saanut jo yli 760 000 yläkoululaista.

Kampanjaan voi ilmoittautua helmikuun 2021 puoleenväliin asti, mutta turvallisuusopetusta voi antaa jo syyslukukaudella.

Ilmoita koulusi nyt mukaan kampanjaan.

Lisää
uutisia