NouHata_logo_valk
Agera så här vid en brand
Hetast just nu!

Datum

Det är viktigt att lära sig att agera rätt i händelse av en brand. Kom åtminstone ihåg detta:

• Rädda dig själv och rädda andra i mån av möjlighet, men gå inte till ett rökfyllt utrymme.
• Gå till ett område som är säkert.
• Ring nödnumret 112.

Det går att ha beredskap för bränder genom att på förhand planera utrymningsvägar och med regelbundna övningar.

PLANERA OCH ÖVA
Planera utrymningsvägarna på förhand

Vare sig man bor hemma eller firar semester i stugan är det alltid lika viktigt att alla de boende känner till bostadens utrymningsvägar vid en brand.

Ifall det inte är möjligt att lämna bostaden via den normala utgången måste familjemedlemmarna känna till alternativa rutter för utrymning. Reservutgången kan vara en annan dörr, ett fönster eller balkong.

Utrymningsvägarna ska vara fria från hinder, eftersom man endast har 2–3 minuter tid för att rädda sig. Ytterdörrar får inte vara i baklås och det ska vara lätt att ta sig ut via dem utan nyckel. Fönstren ska vara försedda med handtag. Ifall fönstren inte går att öppna är det skäl att överväga en fönsterrenovering.

Öva utrymning på förhand

• Klarlägg utrymningsvägarna i hemmet: alla dörrar, fönster och även de med utrymningsstegar, balkong.
• Berätta även för barnen om utrymningsvägarna.
• Öva att använda utrymningsvägarna, även i mörker.
• Se till att utrymningsvägarna är fria från hinder och det går att använda dem utan nyckel.

Öva att använda utrymningsvägarna – i synnerhet i mörker. Vid en brand är det ofta mycket mörkt på grund av kraftig rökbildning som försvårar orienteringsförmågan, i synnerhet om en människa drabbas av panik.

Trappuppgången är en farlig plats

Det är viktigt att de som bor i höghus kan agera säkert när en brand inträffar. Från en bostad som brinner kan det lätt komma rikligt med giftig rök i trappuppgången. Därför är den säkraste platsen för de boende i grannlägenheterna att stanna kvar i egen bostad och hålla dörrarna stängda. Bostäderna är byggda så att en brand inte genast kan sprida sig från en bostad till en annan. Sträva inte efter att gå ut via trappuppgången om det finns rök där, eftersom röken snabbt gör att man tappar medvetandet!

• Trappuppgångar ska alltid vara gångbara i händelse av nödsituationer.
• Räddningsvägar på gården ska även de hållas fria.
• Disponenten, husbolagets styrelse och säkerhetschefen har ansvaret för att instruera de boende så att ingen på grund av okunnighet äventyrar säkerheten i hela huset eller sin egen säkerhet vid en nödsituation.

VERKSAMHETEN VID BRAND

Vid en brand uppstår det mycket giftiga gaser, Av den orsaken ska man så snabbt som möjligt lämna ett rum som brinner.

Ifall din egen bostad brinner

1. Försök släcka branden med handbrandsläckare eller med släckningsfilt ifall det är tryggt att göra det.
2. Lämna den brinnande bostaden (ANVÄND INTE HISSEN!).
3. Stäng dörrar och fönster.
4. Hjälp andra med utrymningen.
5. Gör nödanmälan till 112 från en säker plats.
6. Vägled räddningsverket till platsen.

Ifall det brinner hos grannen eller i trappuppgången

1. Sträva efter att ta reda på vad som brinner och var det brinner.
2. Försök släcka branden med handbrandsläckare eller med släckningsfilt ifall det är tryggt att göra det utan att andas in rök.
3. Ifall det finns rök i trappuppgången, stäng dörren till din bostad och stanna där, ifall du inte kan lämna bostaden någon annan väg som är säker.
4. Gör nödanmälan till 112.
5. Täta vid behov springor på dörren till din bostad till exempel med fuktiga handdukar
6. Ifall det kommer rök till din bostad, vänta på balkongen eller vid ett öppet fönster på brandmännen.
7. Ropa eller vifta med armarna vid behov så att brandmännen upptäcker dig.

Varje bostad i ett höghus bildar en egen brandcell som hindrar att en brand och giftiga brandgaser sprids från en bostad till en annan eller från trappuppgången till en bostad. Det förutsätter att dörrar och fönster hålls stängda.

Mer
nyheter