NouHata_logo_valk
Ändringar i NouHätä!-tävlingen

Datum

På grund av övergången till distansutbildning kommer det att ske förändringar i NouHätä!-tävlingen. Ändringarna är på god väg och kommer att publiceras den 5 mars. De nya instruktionerna skickas då till skolorna som anmält sig till kampanjen och räddningsverken.

Det är utmanande tider, men vi lever enligt kampanjens namn: NouHätä!

Mer
nyheter