NouHata_logo_valk
Ett rekordantal skolor deltar i NouHätä 2019
NouHätä -banneri

Datum

I år har 554 skolor anmält sig till NouHätä, vilket är ett nytt rekord. Det tidigare deltagarrekordet är från förra året då 524 skolor deltog. Syftet är att senast år 2020 kunna ge alla åttondeklassare säkerhetsundervisning i förebyggande av olyckor och agerande i farliga situationer i enlighet med grundundervisningens läroplan.

NouHätä!-kampanjen har främjat säkerhetsuppfostran på årskurserna 7 till 9 i Finland sedan år 1996. Under kampanjens livslängd har över 700 000 åttondeklassare deltagit i säkerhetsundervisningen. Varje år ges NouHätä!-säkerhetsutbildning till cirka 40 000-45 000 elever på årskurserna 7 till 9.

Förebyggandet av bränder är en färdighets- och attitydfråga. NouHätä!-kampanjen ökar ungdomarnas förmåga att förutse och förebygga farliga situationer och ger dem färdigheter att agera rätt i olyckssituationer. Som gränsöverskridande samarbete mellan skolan och räddningsväsendet har NouHätä!-kampanjen visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra de ungas säkerhetskunskaper och -attityder.

NouHätä! är den största kampanjen som genomförs för en enskild åldersklass i Finland. Under innevarande läsår har 554 skolor anmält sig. Kampanjen har som mål att alla åttondeklassare deltar i undervisningen från och med år 2020.

Säkerhetsundervisning pågår som bäst på årskurserna 7-9 där räddningsverkens säkerhetsutbildare undervisar de unga i hur man kan förebygga olyckor och hur man ska agera i farliga situationer. Efter undervisningen kan åttondeklassarna delta i NouHätä!-tävlingen. De inledande kvalen hålls senast 15.3, de regionala mästerskapen avgörs 28.3, och 2019 års NouHätä!-mästarlag avgörs i finalen på Räddningsinstitutet i Kuopio 25.4.

Mer
nyheter