NouHata_logo_valk
Hjälp en person som är medvetslös
Verksamhetsanvisning

Datum

En person som är medvetslös behöver snabbt hjälp av en utomstående, eftersom det alltid är fråga om minuter vid en nödsituation. Du vet väl att vi alla har skyldighet att hjälpa ifall vi möter en människa som behöver hjälp.

Med livräddande första hjälpen kan vi rädda livet på den som är i behov av hjälp och förhindra att tillståndet försämras för personen. Här kan du repetera anvisningarna för grundläggande första hjälpen och för att kalla på hjälp.

  • Försök väcka en som är medvetslös genom att tilltala och ruska om personen.
  • Ifall personen inte vaknar, ring nödnumret 112 och följ instruktionerna du får i telefonen.
  • Vänd personen på rygg, kontrollera om personen andas på egen hand och lägg i framstupa sidoläge.
  • Lämna inte en medvetslös person ensam, utan fortsätt observera personen och hjälp vid behov ambulansen att snabbt hitta till olycksplatsen.

Se noggrannare anvisningar i NouHätä! studiematerialet:

Att hjälpa vid en olycka och kalla på hjälp (sidorna 4–6)

Första hjälpen (sidorna 3–7)

Mer
nyheter