NouHata_logo_valk
NouHätä! 2022 -kampanjen har startat

Datum

Anmälningen till NouHätä!-räddningskunskapstävlingen är öppnad. NouHätä!-kampanjen för med sig säkerhetsfärdigheterna till skolan och ge lärare verktyg för effektiv säkerhetsutbildning. Målet med kampanjen är att undervisa grundläggande saker om brandsäkerhet för alla åttondeklassister.

NouHätä!-kampanjen uppmuntrar gymnasieelever att ta hand om sig själv och andra och att öva färdigheter som är viktiga i det egna livet och vardagen. I år syftar kampanjen till att utbilda alla åttondeklassister i Finland och att öka ungdomarnas beredskap att förutse och förhindra farosituationer i anslutning till brand och allmän säkerhet samt ge kunskaper i att agera rätt vid faro- och brandsituationer. Under kampanjens livscykel har mer än 805 000 högstadieelever redan fått säkerhetsutbildning.

Det går att anmäla sig till kampanjen till början av februari 2022, men säkerhetsutbildning kan ges under hela året. Skolan kan om den vill förutom att delta i kampanjen även delta i NouHätä!-tävlingen som består av tre faser.

Anmäla din skola till kampanjen nu!

Mer
nyheter