NouHata_logo_valk
Säkerhetskunskaper har undervisats i högstadier i 25 år
Nouhätä! 25 vuotta logo

Datum

Ansvaret för att välbefinnande och säkerhet förverkligas hör till alla i skolan. NouHätä!-kampanjen för med sig säkerhetsfärdigheterna till skolan och ge lärare verktyg för effektiv säkerhetsutbildning. Målet med kampanjen är att undervisa grundläggande saker om säkerhet för alla åttondeklassister. Anmälningen till kampanjen har börjat.

NouHätä!-kampanjen har varit involverad i tjugofem år i att uppmuntra vård för sig själv och andra och att öva färdigheter som är viktiga i det egna livet och vardagen. I år syftar kampanjen till att utbilda alla åttondeklassister i Finland och att öka ungdomarnas beredskap att förutse och förhindra farosituationer i anslutning till brand, räddning och allmän säkerhet samt ge kunskaper i att agera rätt vid faro- och brandsituationer. Under kampanjens livscykel har mer än 760 000 högstadieelever redan fått säkerhetsutbildning.

Det går att anmäla sig till kampanjen till mitten av februari 2021, men säkerhetsutbildning kan ges redan under höstterminen.

Anmäla din skola till kampanjen ny.

Mer
nyheter