Sitoutuneet kouluttajat ovat luoneet NouHätä!-kampanjasta menestyksen

Sitoutuneet kouluttajat ovat luoneet NouHätä!-kampanjasta menestyksen

NouHätä!-kampanjan toteuttaminen on mitä suurimmassa määrin pelastustoimen ja koulujen yhteistyötä. Kahdessakymmenessäkuudessa vuodessa NouHädästä on kehittynyt merkittävä osa pelastustoimen turvallisuusviestintää ja koulujen turvallisuusopetusta. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on muistanut monia kampanjan ansioituneita turvallisuuskouluttajia ja opettajia ansiomerkein.

Kahdenkymmenenkuuden kampanjavuoden aikana NouHätä! on tavoittanut yli 850 000 yläkoululaista. Se onkin yksi suurimmista peruskoulussa toteutettavista kampanjoista. NouHätää voisi pitää pikemmin opetusohjelmana kuin kampanjana. Toteutetaanhan sitä ympärivuotisesti vapaasti käytössä olevien opetusmateriaaleilla.

Itsekseen NouHätä! ei toteudu. Lukemattomat opettajat ja turvallisuuskouluttajat ovat parantaneet nuorten turvallisuustaitoja ja -asenteita kuluneina vuosina. Monille on kertynyt jo pitkä ja ansiokas NouHätä!-ura. Tällaisia henkilöitä SPEK on muistanut ansiomerkein ja plaketein.

Pandemiatilanteen takia NouHädän 25-vuotisjuhlat jäivät väliin, joten kampanjalähettiläs Risto Vesalainen on matkoillaan luovuttanut mitaleita ja plaketteja ansioituneille nouhätäilijöille.

– On hienoa, että kentällä on niin paljon kampanjalle omistautuneita ihmisiä, jotka ovat ottaneet turvallisuuden edistämisen sydämen asiakseen, iloitsee kampanjalähettiläs Risto Vesalainen ja lupailee, että ansiomerkkien jako saa tulevien kausien aikana jatkoakin.

NouHätä! Kaikkien koulujen vuosisuunnitelmaan

Henkilöiden sitoutuneisuus kampanjan toteuttamiseen on erittäin hyvä asia. Vielä hienompaa olisi se, että kaikki koulut ottaisivat kampanjan osaksi vuosittaista ohjelmaansa. Ovathan NouHädässä käsiteltävät asiat sellaisia, jotka kuuluvat peruskoulun opetussuunnitelmaan.

– Tässä suhteessa avainasemassa ovat koulujen rehtorit, jotka viime kädessä vastaavat siitä, mitä asioita kussakin koulussa opetetaan, haastaa Vesalainen.

NouHädän tavoite on lyödä itsensä läpi kaikissa yläkouluissa. Tällä hetkellä tavoitetaan noin 75 prosenttia kouluista ja kahdeksasluokkalaisista, ja sataan prosenttiin pääseminen edellyttää saumatonta sitoutumista nimenomaan kouluilta ja pelastuslaitoksilta organisaatioina.

– Jotkut pelastuslaitokset pääsevät sataan prosenttiin vuosittain, joten tavoite ei ole valtakunnallisestikaan mahdoton, miettii kampanjalähettiläs.

Kahdeksasluokkaiset ovat kohderyhmä, joka on nostettu esiin myös pelastustoimen toimintaohjelmassa onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Kasiluokkalaisten tavoittamiseksi NouHädästä on kehittynyt mitä mainioin työkalu yhteistyössä aktiivisen kentän kanssa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö onnittelee ansioituneita NouHädän parissa työskenteleviä.

NouHätä! 2022 -kampanja on käynnistynyt

NouHätä! 2022 -kampanja on käynnistynyt

Ilmoittautuminen NouHätä!- kampanjaan on avattu. NouHätä!-kampanja tuo turvallisuustaidot kouluun ja antaa opettajille välineet tehokkaaseen turvallisuuskasvatukseen. Kampanjan tavoitteena on opettaa paloturvallisuuden perusasiat kaikille kahdeksasluokkalaisille.

NouHätä!-kampanja kannustaa yläkoululaisia nuoria huolehtimaan itsestä ja toisista sekä harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja. Kampanjan tavoitteena on kouluttaa kaikki Suomen kahdeksasluokkaiset ja lisätä nuorten valmiuksia ennakoida ja estää palo- ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaaratilanteita sekä antaa taitoja toimia oikein vaara- ja tulipalotilanteissa. Kampanjan elinkaaren aikana turvallisuusopetusta on saanut jo yli 805 000 yläkoululaista.

Kampanjaan voi ilmoittautua helmikuun 2022 alkuun asti, mutta turvallisuusopetusta voi antaa ympäri vuoden. Koulu voi halutessaan osallistua kampanjan lisäksi myös kolmivaiheiseen NouHätä!-kilpailuun.

Ilmoita koulusi mukaan kampanjaan nyt!

Turvallisuustaitoja on opetettu yläkouluissa jo 25 vuoden ajan

Turvallisuustaitoja on opetettu yläkouluissa jo 25 vuoden ajan

Vastuu hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteutumisesta kouluyhteisössä kuuluu kaikille. (lisää…)

Ilmoittautuminen NouHätä! 2020 -kampanjaan on auki!

Ilmoittautuminen NouHätä! 2020 -kampanjaan on auki!

Ilmoittautuminen NouHätä!-pelastustaitokampanjaan on auki ja se päättyy 31.1.2020. NouHätä!- (lisää…)

NouHätä!-koulutuspäivä on paras päivä ikinä

NouHätä!-koulutuspäivä on paras päivä ikinä

Viime syksynä NouHätä!-koulutus järjestettiin Satakunnan alueella Meri-Porin yhtenäiskoulussa. Opettajan mielestä parasta NouHädässä on oppilaille jäävä itsevarmuus ja uskallus toimia hätätilanteissa. (lisää…)

Järjestä koulussasi videotyöpaja

Järjestä koulussasi videotyöpaja

Tänä lukuvuonna turvallisuustaitotreenit voi videoida! Oppilaat pääsevät nyt tekemään omia ennakointi-, ensiapu- ja pelastusvideoita osana NouHätä!-opetusta. (lisää…)

Ilmoittautuminen NouHätä! 2019 -kampanjaan on auennut

Ilmoittautuminen NouHätä! 2019 -kampanjaan on auennut

Ilmoittautuminen NouHätä!-pelastustaitokampanjaan on avattu ja se päättyy 1.2.2019. NouHätä!-kampanjan asiaytimessä ovat tulipalojen ennaltaehkäisy, oikea toiminta ja alkusammutus. (lisää…)

Alajärven yläkoulu on NouHätä!-mestari 2018

Alajärven yläkoulu on NouHätä!-mestari 2018

Alajärven yläkoulu Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen alueelta on tämän vuoden NouHätä!-mestari. (lisää…)

NouHätä!-finalistit ratkottiin 12 aluekilpailussa

NouHätä!-finalistit ratkottiin 12 aluekilpailussa

Torstaina 5.4. aluekilpailuissa ympäri maata ratkaistiin tämän vuoden NouHätä!-finalistit. (lisää…)

522 yläkoulua mukana NouHätä!-kampanjassa

522 yläkoulua mukana NouHätä!-kampanjassa

NouHätä!-pelastustaitokampanjaan osallistuu tänä vuonna 522 yläkoulua, mikä on jälleen uusi ennätys. (lisää…)