NouHata_logo_valk
Årskurserna 7-9 vid 522 skolor deltar i NouHätä!-kampanjen

Datum

I NouHätä!-räddningsfärdighetskampanjen deltar i år årskurserna 7-9 vid 522 skolor vilket är än en gång ett nytt rekord. Syftet är att senast år 2020 kunna ge alla åttondeklassare i grundundervisningens läroplan avsedd säkerhetsundervisning i hur man förebygger olyckor och agerar i farliga situationer. Säkerhetskommunikationen har effekt; antalet bränder håller på att minska i Finland.

Förebyggandet av bränder är en färdighets- och attitydfråga. NouHätä!-kampanjen ökar ungdomarnas förmåga att förutse och förebygga farliga situationer och ger dem färdigheter att agera rätt i olyckssituationer. Varje år ger kampanjen 40.000 åttondeklassare orientering i brandsäkerheten. Antalet bränder minskar i Finland, och en bidragande orsak till förbättringen är säkerhetskommunikationen som även NouHätä!-kampanjen är ett exempel på.

– Säkerhetsfrågorna, brandsäkerheten medräknad, hör till läroplanen för grundundervisningen. Som gränsöverskridande samarbete mellan skolan och räddningsväsende har NouHätä!-kampanjen visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra de ungas säkerhetskunskaper och -attityder, säger undervisningsrådet Pekka Iivonen från Utbildningsstyrelsen. Iivonen är ordförande för styrgruppen för NouHätä!-kampanjen som koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

NouHätä! är faktiskt den största kampanjen som genomförs för en enskild åldersklass i Finland. Under innevarande läsår har 522 skolor anmält sig. Kampanjen har som mål att alla åttondeklassare deltar i undervisningen från och med år 2020. Redan i år deltar alla skolorna i områdena för Södra Karelens och Kymmenedalens räddningsverk.

Som bäst cirkulerar räddningsverkens säkerhetsutbildare i 7-9-skolorna och ger säkerhetsundervisning. Över 600 000 åttondeklassare har fått NouHätä!-säkerhetsutbildning under de 23 kampanjåren. Efter undervisningen kan åttondeklassarna delta i NouHätä!-tävlingen. Kommunernas bästa tremannalag fortsätter fram till de regionala uttagningstävlingarna som hålls 5.4, och 2018 års NouHätä!-mästarlag avgörs i finalen på Räddningsinstitutet i Kuopio 3.5.

Se alla anmälda skolor här.

Mer
nyheter