NouHata_logo_valk
Beredskap för störningar tas upp i årets NouHätä
Kaiuttimet

Datum

Det här läsåret tas beredskap för störningar och skydd inomhus upp i NouHätä!-kampanjen utöver de vanliga temana, dvs. förebyggande av olyckor och agerande vid olyckor. Nytt undervisningsmaterial har tagits fram för årets teman. Influencers som är välkända bland högstadieeleverna tar sig an en utmaning som handlar om att klara sig under ett långvarigt strömavbrott.

Under det senaste året har beredskapsfrågor varit mer aktuella än på flera årtionden. Coronapandemin och kriget i Europa, samt den risk för bland annat långa strömavbrott som kriget medfört, kräver nya kunskaper och färdigheter. Därför har den 27:e NouHätä!-kampanjen beredskap för störningar som ett av sina teman.

Beredskapsfärdigheter är också viktiga för barn i skolåldern. Barn är ofta ensamma eller tillsammans med kamrater en stor del av dagen. Därför ska de kunna agera på egen hand, om t.ex. strömmen eller vattenförsörjningen avbryts: vad ska man göra och vad ska man inte göra. Lektionsmaterial för beredskapsfrågor finns på NouHätä-kampanjens webbplats.

 

Undervisningsmaterialet för NouHätä! har förnyats

NouHätä!-kampanjens undervisningsmaterial har förnyats och finns nu på webbplatsen. Materialet är indelat i fyra lektioner. Det finns två nya avsnitt: störningar och skydd inomhus. Dessa grundar sig på rekommendationen om att hemmen ska ha beredskap att klara sig i 72 timmar vid en störning eller ett avbrott i samhällstjänsterna.

De övriga lektionerna handlar om olyckor, brandförebyggande åtgärder samt om hur man gör om det börjar brinna.

NouHätä!-kampanjen stöder grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Materialet har tagits fram i samarbete med en pedagog och säkerhetsexperter. Det kan användas fritt av lärare och utbildare och kan också anpassas efter egna behov.

Ta en titt på det nya undervisningsmaterialet!

 

Kampanjens influencers antog utmaningen 72hrs Challenge

Hur klarar sig kampanjens influencers utan ström? Årets tema lyfts fram i NouHätä!-kampanjens kanaler på sociala medier, på TikTok, Instagram och Facebook. Tre influencers – Frozen Banana, Khaled Azizi och Veetu – som är kända bland skolelever, för fram årets budskap för kampanjen genom att anta beredskapsutmaningen 72hrs Challenge, var och en på sitt eget sätt.

Anmälan till NouHätä! är öppen fram till den 3 februari 2023. Anmäl din skola nu!

Mer
nyheter