NouHata_logo_valk
Ett rekordantal av åttondeklassister får säkerhetsutbildning denna vår

Datum

Skolelevernas NouHätä!-räddningsfärdighetskampanj anordnas i år för 20:e gången. Jubileumsårets officiella beskyddare är republikens president Sauli Niinistö. Till jubileumsårets kampanj anmälde sig cirka 70 procent av högstadier, vilket är ett rekordantal.

Det viktiga året började lovande, eftersom rekordmånga 500 skolor anmälde sig till kampanjen. Detta är cirka 70 procent av alla Finlands skolor för den här åldersklassen. Det tidigare rekordet slogs år 2011 då 461 skolor deltog. Antalet skolor som anmält sig har nästan 2,5-dubblats under kampanjåren. De första statistikuppgifterna är från år 1999, då 201 skolor deltog.

Mer
nyheter