NouHata_logo_valk
I de regionala tävlingarna avgörs NouHätä!-finalisterna

Datum

I de regionala tävlingarna torsdag 14.4 avgörs vilka som är finalisterna i NouHätä!-kampanjens jubileumsår. Åttondeklassarnas tremannalag tävlar i säkerhetskunskaper och räddningsfärdigheter som har studerats på rekordmånga 7-9-skolor i år. Jämna 500 skolor deltog. NouHätä!-kampanjen anordnas i år för 20:e gången, och dess final avgörs på Kuopio torg mellan 22 lag.

– Man bör lära sig att tänka på säkerheten i bredare perspektiv. Det är viktigt att lära sig primärsläckning och utrymning från ett brinnande rum samt förebygga olyckor. Framför allt är det viktigt att lära sig en livsinställning där man inte orsakar fara för sig själv, andra eller miljön, säger Pekka Iivonen ordföranden för NouHätä!-styrgruppen från Utbildningsstyrelsen.

I enlighet med grundskolans läroplan lär man åttondeklassarna i NouHätä!-kampanjen saker som inte kommer fram i något särskilt ämne. Förutom brandsäkerheten behandlas också första hjälpen och förebyggande av olyckor.

NouHätä!-undervisning har redan getts på 500 skolor vilket är ett nytt rekord. Målet är att alla Finlands åttondeklassare får denna undervisning år 2020.

NouHätä!-kampanjen har utvecklats till ett fint exempel på samarbete mellan skolorna och räddningsbranschen: räddningsbranschens professionella aktörer lär åttondeklassarna livsviktiga färdigheter på skolorna. Regiontävlingen 14.4 är i sin tur ett samarbete mellan räddningsverken och räddningsförbunden. Finalen på Kuopio torg 12.5 organiseras av Räddningsinstitutets brandbefälsstuderande.

I år firar NouHätä!-kampanjen sitt 20-årsjubileum. Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare för NouHätä!-kampanjen under jubileumsåret.

Mediernas representanter är välkomna att följa NouHätä!-kampanjens regionala tävlingar. En lista över de regionala tävlingsplatserna och deras kontaktpersoner finns nedan.

NouHätä! är en kampanj som bygger på starkt samarbete och anordnas av räddningsverken och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) i samarbete med inrikesministeriet, Utbildningsstyrelsen, Räddningsinstitutet, räddningsförbunden och Finlands Brandbefälsförbund. Kampanjen finansieras av Brandskyddsfonden. Kampanjens företagssamarbetspartner är Försäkringsbolaget LokalTapiola.

Ytterligare information:
Informationschef Juha Hassila, SPEK, tfn 040 758 7846

 

Tävlingsplatser

Västra, Mellersta och Östra Nyland samt Helsingfors
Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää
Säkerhetsutbildare Leena Malinen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, tfn 0400429568

Centrala Tavastland, Östra Tavastland och Birkaland
Aitoon VPK:n Seuratalo, Honkala, Honkalantie 4, 36720 Aitoo
Verksamhetsledare Eeva-Liisa Heikkinen, Hämeen Pelastusliitto, tfn 041 548 9148

Norra Savolax
Neulamäen paloasema, Volttikatu 1 A, 70150 Kuopio
Utbildningschef Kauko Laurila, Pohjois-Savon pelastuslaitos, tfn 044 718 8145

Egentliga Finland
Loimaan paloasema, Lamminkatu 48, 32200 Loimaa
Utbildningsplanerare Tanja Uusitalo, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, tfn 050 433 0283

Sydösterbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten
Vasa
Verksamhetsledare Reijo Malkamäki, SPEK Pohjanmaa-Österbotten, tfn 040 169 0997

Lappland
Rovaniemen paloasema, Koskikatu 61, 96100
Rovaniemi Regionalchef Pertti Heikkilä, SPEK Lappi, tfn 040 704 0764

Kymmenedalen och Södra Karelen
Lappeenrannan paloasema, Armilankatu 35, 53100 Lappeenranta
Verksamhetsledare Veli-Matti Aaltonen, Kaakkois-Suomen pelastusalanliitto, tfn 044 366 0215

Ådalarna, Kajanaland och Uleåborg-Nordöstra Österbotten
Haapajärven paloasema, Koulukatu 18, 85800 Haapajärvi
Matti Lehtinen, Jokilaaksojen pelastuslaitos, tfn 044 429 6322

Södra Savolax
Tahinniemen koulu, Tuohiniementie 4, 76100 Pieksämäki
Brandchef Ilpo Hartikainen, Etelä-Savon pelastuslaitos, tfn 044 794 3856

Mellersta Finland
Sinervän koulukeskus, Junttilantie 2, 42600 Multia
Brandchef Raimo Lyytinen, Keski-Suomen pelastuslaitos, tfn 044 459 6143

Satakunda
Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue, Ilmailuopistontie 226, 28540 Pori
Upplysningsmästare Mirva Torvinen, Satakunnan pelastuslaitos, tfn 044 701 7333

Norra Karelen
Polvijärven paloasema, Yhdystie 1, 83700 Polvijärvi
Brandmästare Janne Halonen, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, tfn 013 337 4856

Mer
nyheter