NouHata_logo_valk
Fettbrand i köket
Keittiöpalo

Datum

Att inte se till maten när man lagar den är olyckligt nog en vanlig brandorsak. I Biisonimafias video gick matlagningen inte heller som den skulle.

Genom att vara uppmärksam och se efter kan man enkelt förhindra hundratals bränder årligen. I synnerhet i köket är det skäl att vara noggrann. Överhettat fett antänds lätt och utan rätt agerande kan resultatet vara en katastrof. Kastrullocket är bästa släckningsredskapet för en fettbrand i kastrullen. Branden kan även kvävas med en släckningsfilt. Kom dessutom ihåg att stänga av spisen och spisfläkten. Använd aldrig vatten för att släcka en fettbrand. Det är inte värt att utsätta sig för fara, och se alltid till att det finns en flyktväg.

Ifall släckningen inte lyckas är det skäl att lämna platsen. Rädda dig själv och andra människor som är i fara, varna andra, lämna rummet och bostaden och stäng dörrarna efter dig. Ring nödnumret 112 från en säker plats. Stanna kvar på ett tryggt avstånd för att vänta på brandkåren.

Offren i en brand dör vanligen av kolos eller giftig rök – inte av lågor eller hetta. Kolos är farligt, eftersom det är giftigt. Kolos är en luktlös, smaklös och färglös gas och är därför mycket svår att upptäcka.

Rikta uppmärksamheten på matlagningen när du håller på med det och inte på skärmen!

Mer
nyheter