NouHata_logo_valk
Lek inte med elden

Datum

Chili kan vara verkligen eldigt. Tur att den inte direkt beter sig som i Biisonimafias video.

Pojkarna i Biisonimafia leker med elden i sin verksamhet, och det är en aktivitet som inte ska understödas. Om elden kommer lös har den som tänder eld på något alltid ersättningsansvar. En person som fyllt 15 år har även straffrättsligt ansvar. Det kan bli en dyr räkning för en avsiktligt anlagd brand, och till exempel föräldrarna till brandanläggaren har ingen skyldighet att ersätta skador som ens barn har orsakat. Följden av en avsiktligt anlagd brand kan i värsta fall vara en ersättningsskyldighet som man måste betala i årtionden från varje lön.
En annan fara i anslutning till att tända eld på något är brännskador. En brännskada som fås av lek med eld är lätt något helt annat än en blåsa på fingret. Svåra brännskador är besvärliga att behandla. Och de är verkligen smärtsamma. Lek inte med elden!

Mer
nyheter