NouHata_logo_valk
Förbättrandet av ungas säkerhetsfärdigheter beror på vuxna

Datum

För att göra ungdomarnas NouHätä!-säkerhetsundervisning tillgänglig för alla åttondeklassare behövs mera samarbete bland vuxna. I kampanjen har man lärt de unga viktiga säkerhetsfärdigheter såsom första släckning och första hjälpen sedan år 1996. För genomförandet av kampanjen svarar Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, räddningsverken och räddningsförbunden. Inrikesminister Maria Ohisalo är beskyddare för NouHätä!-kampanjen under läsåret 2019-2020.

Mål som är riktade mot barn och ungdomar har en viktig roll i det åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor inom räddningsväsendet som bekräftats av inrikesministeriet och införts i början av år 2020. Målet är att öka ungdomarnas säkerhetskapital, och den nationella NouHätä!-räddningsfärdighetskampanjen är av stor betydelse när det gäller att uppnå målet.

– Det är viktigt att alla ungdomar lärde sig sådana kunskaper och färdigheter som är viktiga för säkerheten i deras eget liv. För att uppnå detta behövs aktivt samarbete både på nationell nivå mellan olika aktörer och på lokal nivå mellan olika myndigheter, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Skolorna kan anmäla sitt deltagande under januari

Förra läsåret 2018–2019 nådde NouHätä!-kampanjen nästan 80 procent av de åttonde klasserna i den grundläggande utbildningen. För att alla ungdomar ska få baskunskaper om brandsäkerheten har man som mål att nå alla åttonde klasser år 2020. Skolorna ska anmäla sitt deltagande i årets kampanj senast i slutet av januari.

– För jämlikhetens skull bör NouHätä!-kampanjen vara tillgänglig för alla åttondeklassare, säger räddningsöverinspektör Jari Lepistö från inrikesministeriet. – Det vore ytterst glädjande, om skolorna blir inspirerade och nappar på kampanjen. Vuxna kan här antingen vara ett hinder eller ge ungdomar en möjlighet att delta.

NouHätä!-kampanjen har under de senaste åren utvecklats till att allt mera motsvara grunderna i grundskolans läroplan. Skolorna får tillgång till material om säkerhetsteman som annars skulle få för lite uppmärksamhet. Kampanjens teman är bl.a. förebyggande av olyckor, primärsläckning och första hjälpen. I skolorna får ungdomar mycket ofta säkerhetsutbildning av räddningsverkets utbildare.

– Kampanjens samarbete med kommunernas bildnings- och räddningsväsende har visat sig vara mycket bra. De bästa resultaten uppnås faktiskt genom ett samarbete mellan räddningsverken, rektorerna och lärarna, säger räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka från inrikesministeriet.

NouHätä!-kampanjen genomförs redan för 24:e året, och det är den största kampanjen i grundskolan som är riktad till en enskild åldersklass.

 

Mer
nyheter