NouHata_logo_valk
Ett rekordantal skolor deltar i NouHätä! 2020
Oppimateriaali

Datum

I år har 566 skolor anmält sig till NouHätä, vilket är ett nytt rekord. Det tidigare deltagarrekordet är från förra året då 555 skolor deltog.

NouHätä!-kampanjen har främjat säkerhetsuppfostran på årskurserna 7 till 9 i Finland sedan år 1996. Under kampanjens livslängd har över 750 000 åttondeklassare deltagit i säkerhetsundervisningen. Varje år ges NouHätä!-säkerhetsutbildning till cirka 45 000 elever på årskurserna 7 till 9.

Förebyggandet av bränder är en färdighets- och attitydfråga. NouHätä!-kampanjen ökar ungdomarnas förmåga att förutse och förebygga farliga situationer och ger dem färdigheter att agera rätt i olyckssituationer. Som gränsöverskridande samarbete mellan skolan och räddningsväsendet har NouHätä!-kampanjen visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra de ungas säkerhetskunskaper och -attityder.

NouHätä! är den största kampanjen som genomförs för en enskild åldersklass i Finland. Under innevarande läsår har 566 skolor anmält sig. Kampanjen har som mål att alla åttondeklassare deltar i undervisningen.

Säkerhetsundervisning pågår som bäst på årskurserna 7-9 där räddningsverkens säkerhetsutbildare undervisar de unga i hur man kan förebygga olyckor och hur man ska agera i farliga situationer. Efter undervisningen kan åttondeklassarna delta i NouHätä!-tävlingen. De inledande kvalen hålls senast 13.3, de regionala mästerskapen avgörs 2.4, och 2020 års NouHätä!-mästarlag avgörs i finalen på Räddningsinstitutet i Kuopio 23.4.

Mer
nyheter