NouHata_logo_valk
NouHätä!-tävlingarna på våren 2020 har avbrutits

Datum

På grund av koronasituationen har vårens NouHätä!-tävlingar avbrutits. Detta gäller alla tävlingar: kvalificeringsrundor som ännu inte har organiserats, regionala tävlingar och finalen på Räddningsinstitutet. I denna situation är det viktigt att ta hand om tävlarnas och arrangörernas hälsa och välbefinnande.

Kampanjen kommer att fortsätta online och i sociala medier. Online-innehållet är fritt tillgängligt för alla. Även andra sätt att lära sig säkerhetsaker i elektroniska miljöer kommer också att utforskas i vår. Mer information om kampanjen kommer att meddelas under våren.

Mer än 47 000 elever i åttonde klass och ett rekordstort antal skolor har deltagit i kampanjen under detta läsår. Vi önskar alla deltagare en säker vår!

Mer
nyheter